Version 7.66.89.234 - Frigivet den 10-07-2024
 • Såfremt en leveringsadresse indeholdt en el. flere tegn: " så fejlede kortvisning i browser.
Version 7.66.89.233 - Frigivet den 25-06-2024
 • Timeregistreringsmodul: Ugeskemaerne kan emailes til medarbejderne.
Version 7.66.89.232 - Frigivet den 04-06-2024
 • Timeregistreringsmodul: Kan køre i specieltilstand til alene at registrere arbejdstid iht. nye EU krav.
 • Kortvisning kunder/anlæg: ved flere adresse-fejl blev samme kundenummer vist.
 • Kortvisning kunder/anlæg/sager: I pop-up boksen på kortet vises nu kontaktpersonens telefonnummer.
 • Kortvisning: I visse tilfælde kan en position på en leveringsadresse ikke findes, selvom Google Maps kan vise stedet. På kundestamkortet bliver positionfelterne nu aktive når der klikkes på knappen [Google Maps] og bredde og længde kan så tages fra Google Maps kortet og indtastes manuelt.
 • Kunde/anlægs stamkort: Hvis ingen betalingsbetingelse indsættes nu standard betalingsbetingelse fra Setup / Faktureringsoplysninger.
Version 7.66.89.231 - Frigivet den 17-05-2024
 • Abonnementsmodul for Uniconta forhandlere: Her kan nu håndteres månedlig eller kvartalsmæssig afregning.
 • Skifter man på et jobkort kunde/anlæg og der findes en anden kontaktperson på den nye spørges om denne også skal skiftes.
 • Mere robust fejlhåndtering såfremt der skal rulles en fakturering tilbage ved fejl.
Version 7.66.89.230 - Frigivet den 09-05-2024
 • I setup kan nu aktiveres logning af alle ændringer der sker på kundestamkort og jobkort. Liste over ændringer ses under Hjælp --> Ændringslog.
 • Liste over anlæg/kunder: Ved oprettelse af job opfriskes nu listen, så anlægget fjernes fra "Næste eftersyn".
 • Abonnementsmodul: Understøtter nu Uniconta forhandleres viderefakturering af Uniconta ydelser.
Version 7.66.89.229 - Frigivet den 28-02-2024
 • På listen over kunder/anlæg, fanebladet "Næste eftersyn" blev fejlagtigt medtaget inaktive anlæg.
 • Under Setup > System og licens kan nu angives default printer. Anvendes fx. på terminalserver til at tvinge alle brugere til at anvende samme printer (her ofte "Universal Printer").
 • Den grafiske knaplinie har nu knapper for Unicontabrug.
 • Setup --> Diverse kan nu angives, at SKS-dokumenter der dannes automatisk ved afslut af job også automatisk vedhæftes salgsordren i Uniconta.
 • Email af plukliste/arbejdsseedel til alternativ mail blev fejlagtigt ikke udført.
Version 7.66.89.228 - Frigivet den 02-02-2024
 • Ved visning på kort af kunder / sager vises nu efter kortet er dannet de kunder / sager hvortil der ikke fandtes en gyldig position. Åben/ret/gem så pågældende og positionen skulle blive dannet.
 • Kortvisning med HERE-maps gjort mere robust, med fallback til Google maps såfremt adresseopslag fejler.
 • I Setup --> System og licens kan for Uniconta angives, at såfremt en kunde har GLN-nummer udfyldt, sendes også e-faktura typen OIOUBL til kundestamkortet (skriv UBL i feltet).
 • Webserver modul (til smartphone, tablets mv.) komplet omskrevet. Håndterer registrering af materialer, timer, gule sedler og billeder på jobs.
 • Integration til e-conomic fjernet.
Version 7.66.89.227 - Frigivet den 14-11-2023
 • I Setup --> System og licens kan man nu angive, om man vil anvende "Gule sedler" og/eller "Dokumenter".
Version 7.66.89.226 - Frigivet den 21-10-2023
 • Fikset fejl ved HERE kortudbyder der forhindrede visning af HERE kort.
 • Ved udskrift af servicerapport / faktura kommer nu mere præcis tekst i mail og på filnavn om det er det ene eller andet.
 • Ved udskrift af servicerapport på server angives nu alene ID-nr. og ikke også "M000".
 • Når anlægskort gemmes med overskredet næste eftersynsdato vises nu først OBS-besked om dette ved mere end 30 dages overskridelse.
Version 7.66.89.225 - Frigivet den 06-10-2023
 • På kunde/anlægslisten er der nu faneblade for let søgning efter brugerfelterne 1 & 2. Normalt model og serienr.
 • Web-modulet der kan anvendes til dataopsamling i marken med tablet / smartphone er blevet opdateret til Uniconta support.
 • Udskrives fakturaer fra MobilService kan man i setup nu vælge, at udover kundenummer angives også ordrenummeret forrest i FI-linien.
 • Eksport af sager fra sagslisten: nu valgfrit om vare/timer skal med på eksporten. Postnr. medtaget for ruteplanlægning.
 • Opslag af adresser i Google Maps gjort mere robust.
 • Der kan nu også udskrives servicerapport ved SKS-type=INTET.
 • I setup kan nu angives, at brugerfelter med egendefinerede ledetekster skal udfyldes inden afslutning af jobseddel.
 • Rapport over nye eftersyn der fås på skærmbillede "Oprette jobs" kan nu valgfrit sorteres efter dato, hvor standarden er efter leveringspostnr.
 • Fra anlægsstamkort kan nu udskrives plukliste, med stregkoder over de faste varer der ligger på anlægget.
Version 7.66.89.224 - Frigivet den 05-07-2023
 • Et job der blev startet fra fanebladet "3 Alle -dato" ville åbnet et andet jobkort for redigering end det der blev startet.
Version 7.66.89.223 - Frigivet den 01-07-2023
 • Feltet "Bemærkning til faktura" var begrænset til 200 tegn i overførsel til Uniconta. Nu ingen begrænsning.
 • Sletning af samlekonto tager nu hensyn til krav om "Kundenr. i ERP".
Version 7.66.89.222 - Frigivet den 05-06-2023
 • Uniconta: I Setup skal nu angives server-brugers navn og password.
 • Uniconta: Lagersteder undstøttes nu. Aktiveres i Setup --> System. Lagersteder oprettes under stamkartoteker og der vælges default lagersted per bruger / PC ved første login. Lagersted angives så på ordrelinier med lagervarer.
Version 7.66.89.221 - Frigivet den 25-04-2023
 • Når der vises kunder eller sager på kort optælles og vises nu hvor mange der ikke har en gyldig position og derfor ikke kan vises.
 • Bedre kontrol på "Næste check dato" når kunde/anlægsstamkort gemmes. I visse tilfælde kunne en gammel dato blive gemt.
Version 7.66.89.220 - Frigivet den 23-03-2023
 • Arbejdssedler kan nu også udskrives fra "Sager dette anlæg" på både kunde- og jobkort. Arb.sedlen kan opsættes individuelt vha. rapportdesigneren. Feltet "Mappe f. arb.sedler" skal være udfyldt i setup.
 • Ved brug af Excel som SKS og brug af Dropbox blev skemaet ikke kopieret til Excel ved afslutning af jobbet.
 • Backupmodul er nu integreret i MobilService. Kaldes fra menuen "Filer" og der kan i Setup --> Diverse angives at backup skal køres ved afslutning af programmet.
 • Kostpris kan nu igen rettes på individuel vare på jobbet og sendes til regnskabssystemets ordre. Kostpris på varen ændres ikke, medmindre der ingen kostpris er på varestamkortet.
 • Ordrelinier sendt til regnskabssystemet kunne komme i anden rækkefølge end angivet på jobbet i MobilService.
Version 7.66.89.219 - Frigivet den 15-03-2023
 • Faste varer på kunde/anlægskort kan nu have flg. "Individuel" pris egenskaber: Ikke individuel, Individuel, Tillægges fastpris, Individuel og tillægges fastpris (Individuel betyder <> varens salgspris).
Version 7.66.89.218 - Frigivet den 22-02-2023
 • Kopi af samlekonto: nu kopieres leveringsadresse, eftersynstype og interval med over til underkonto.
 • UNICONTA: Export af hele varekartotek. Varegruppens momskode blev ikke medsendt.
 • På kortbilledet med enten kunder eller sager kan man nu eksportere de viste kunder/sager til Excelfil ved klik på knappen [Eksporter].
Version 7.66.89.217 - Frigivet den 01-02-2023
 • På skærmbillede med eftersynstyper/abonnementstyper kan der nu laves en rapport over alle eftersynstyper med kunderne per type og med sum (antal/årlig beløb) for eftersynstyperne. Der dannes en Excel fil.
 • UNICONTA: Synkronisering FRA Uniconta til MobilService kan nu køre automatisk en gang per dag ved opstart af een navngiven medarbejder.
Version 7.66.89.216 - Frigivet den 16-01-2023
 • UNICONTA: Såfremt kunder synkroniseres FRA Uniconta da udlæses også Uniconta kontakter. Hvis der findes en "Tekniker" angives denne som kontaktperson med navn, mobil og email på kundestamkort.
Version 7.66.89.215 - Frigivet den 03-01-2023
 • Ved plukning af vare til sagen kan der nu på faneblad nr. 7 søges frit i varenummeret (altså ikke kun forfra som det er muligt på faneblad nr. 1).
 • På listen over jobs vises nu ude til højre brugerfelter 1 - 3 fra stamkortet. Listen kan herefter tilpasses, så de ønskede felter bliver synlige.
 • På listen over kunder vises nu ude til højre alle 10 brugerfelter fra stamkortet. Listen kan herefter tilpasses, så de ønskede felter bliver synlige.
 • Kundestamkort kan nu åbnes direkte fra joblisten ved klik på knap [Ret kunden]. Herved åbnes kundestamkortet for kunden på det job man står på.
 • Kundenotat (fra kundestamkort) kan nu opdateres inde fra jobkortet mens man står på sagen.
 • Brugerfelterne fra kundestamkortet kan nu opdateres inde fra jobkortet. Dette gør det mere strømlinet hvis der er felt her, der opdateres ved hvert eftersyn for at komme med på servicerapporten.
 • HUSK: Kolonnerne i skærmbillederne kan skræddersyes: flyttes rundt, skjules og kolonner til venstre kan låses. Højreklik på kolonneoverskrifterne og vælg "Kolonner". Kolonnebredder kan også tilpasses.
Version 7.66.89.214 - Frigivet den 20-12-2022
 • Uniconta: Såfremt der er i setup er angivet at "Kunder ikke rettes her" - dvs. der derimod synkroniseres kundedata FRA Uniconta, så udføres ikke grundig check på kundens adressedata når anlægskortet gemmes.
 • Ved adresseopslag i HERE kortdatabasen hentes nu ikke længde/bredde for udenlandske adresser. Disse giver ofte fejl pga. forkert datagrundlag. Disse adresser kan så ikke vises på kort.
 • I kunde/anlægslisten kan nu vises kundens land samt brugerdefinerbare felter. Hvilke felter der ønskes vist vælges ved højreklik på kolonneoverskrifterne.
Version 7.66.89.213 - Frigivet den 05-12-2022
 • SAMLEKONTI: På kunde/anlæg stamkort for en samlekonto er der nu øverst til venstre en knap [VIS], der danner en liste over alle underkonti tilhørende denne samlekonto og viser dette i et vindue.
 • Email til kunden: Felterne kundens email og kontaktpersonens email er nu aktive i kundelisten, så klik på dem åbner standard emsilprogram med denne adresse som modtager.
 • Eksport af mailadresser til brug for BCC felt. Fra kunder/anlæg vælges eksport --> Mail --> BCC. Her kan så vælges kundens (fakturaadressens) mail, kontaktpersonens eller begge. Det valgte udlæses til tekst dokument, hvorfra det kan indsættes i mailen BCC felt med klippe/klistre. Bemærk at der på kundestamkortet skal være sat flueben i Advisering ved fornyelse / Email.
Version 7.66.89.212 - Frigivet den 29-11-2022
 • Eftersynstyper: På listen er der nu en KOPI knap. Herved er det simpelt at kopiere et eftersyn med tilhørende varer over til en ny eftersynstype.
Version 7.66.89.211 - Frigivet den 15-11-2022
 • Uniconta: I Setup / System og lincens kan nu angivet en Uniconta ordregruppe. Denne påføres ordrene når der faktureres. Man skal sikre sig at det angivne ordregruppenummer eksisterer i Uniconta.
 • Uniconta: I Setup / Diverse kan nu vælges "Rediger kunder her". Har man fravalgt dette, så sendes der ingen kundeoplysninger fra MobilService til Uniconta. Derimod forventes at man periodisk synkroniserer kundekartoteket fra Uniconta (på Funktioner / Import menuen).
Version 7.66.89.210 - Frigivet den 08-11-2022
 • Uniconta: Har man i Setup / Diverse ikke valgt "Rediger vare her" så sendes vare/varegruppeoplysninger ikke til Uniconta ved fakturering ligesom knapperne opret/ret/slet ikke er til stede på varekartoteket.
 • Uniconta: Det er nu muligt at synkroniserer kundekartotek og varekartotek FRA Uniconta og TIL MobilService - det er jo modsat af det normale, hvor MobilService er "master". Funktionerne ligger på menuen Funktioner --> Import.
Version 7.66.89.209 - Frigivet den 31-10-2022
 • Exel som kontrolskema: Her kan man nu mere frit opsætte Excelskemaet, idet man i setup kan angive hvilke kolonnenummer de forskellige blokke med oplysninger i hovedet er placeret i.
 • Uniconta eksport: Forkert kostpris kunne blive påført ordrelinien.
 • Uniconta: Ordreeksport fejlede hvis der var tegnet " i jobbets beskrivelsesfelt.
Version 7.66.89.208 - Frigivet den 19-10-2022
 • Ved email af arbejdsseddel kan nu angives at denne ikke går til medarbejder, men til fast modtager.
 • Ved email af servicerapport & arbejdsseddel kan der nu sættes en fast CC modtager på.
 • Uniconta: Her kan nu vælges samlefakturering, dvs. at ordrer til samme fakturamodtager vil blive sammenlagt til een faktura. Bemærk at der så ikke kan auto-dannes salgsordrer, f.eks. til oplysning af ordrenummer ved indkøb hos grossist, idet Uniconta ordrenummeret først dannes ved fakturering.
Version 7.66.89.207 - Frigivet den 12-10-2022
 • Uniconta fakturering: Var der angivet fast rabat% på kundestamkort blev dette brugt på salgordrelinierne og Uniconta anvendte derefter igen rabat% som slutrabat. På kundestamkortet i Uniconta angives derfor nu ingen slutrabat.
 • Uniconta fakturering: Danske debitorer uden moms placeres nu i momszone "Momsfri".
Version 7.66.89.206 - Frigivet den 24-09-2022
 • Ved summering af ugeskema mellem flere firmaer timer kunne sidste timeart i sidste firma blive udeladt.
 • Uniconta fakturering: i visse tilfælde blev betalingsbetingelser på ordren sat = standard betalingsbetingelse selvom der var en anden betalingsbetingelse på kundestamkortet.
Version 7.66.89.205 - Frigivet den 16-09-2022
 • Under sjældne tilfælde kunne programmet åbne så det var usynligt. Nu er det altid synligt på skrivebordet.
 • Ved visning af jobs på kort er der nu en mulighed for alene at vise "Nye" jobs.
 • Ved visning af kunder på kort er der nu en mulighed for at vise de kunder der vises på "Næste eftersyn" fanebladet.
 • Hvis man forsøger at oprette jobseddel til kunde / stamkunde der er "Inaktiv" får man besked om dette, og jobbet oprettes ikke.
Version 7.66.89.204 - Frigivet den 07-09-2022
 • Ved start af job blev faste varer på kunde/anlægs-stamkortet ikke altid påført jobbet.
Version 7.66.89.203 - Frigivet den 19-08-2022
 • I setup kan nu angives om ordrelnier for fastpris-ordrer skal medtages: Nej, Ja (uden pris), Ja og med priser. Vælges sidstnævnte er ordren herefter ikke længere fastpris.
Version 7.66.89.202 - Frigivet den 03-08-2022
 • Kunde/anlægsstamkort: Internt notat øget i størrelse fra 1000 til 2000 tegn.
 • Importer CSV filer til varekartotek: Nu muligt at opsætte op til 3 frit definerbare importer udover de faste.
Version 7.66.89.201 - Frigivet den 31-05-2022
 • MobilService ikke længere låst til Stellar Pro's installationssti.
 • Import af CSV fil til varekartotek: Option "Tvungen opdatering" vil gennemtvinge opdatering af eksisterende varer. På den måde kan rettede varetekster indlæses selvom ikke andet er ændret.
 • Uniconta: Såfremt anlægskartotekets "Brugerfelt 1" navngives "Adresse 3:" eksporteres dette felt til Uniconta kundens "Adresse 3".
 • Integration til Uniconta optimeret med færre kald til UniLink.exe.
 • Eksporter alle kunder: nu også til Uniconta.
 • Upload varer / ordrelinie antal: nu altid med 2 decimaler.
 • Ved ordrelinier hvor varenummer starter med "+" blev varenummeret eksporteret tomt til Uniconta.
 • Import af CSV fil til varekartotek: linier med enkelt" i vareteksten blev ikke indlæst.
Version 7.66.89.200 - Frigivet den 22-05-2022
 • Uniconta: Kostprisen blev ikke korrekt opdateret i økonomisystemet.
Version 7.66.0.199 - Frigivet den 02-05-2022
 • Uniconta: Ved fakturering blev ikke numeriske betalingsbetingelses-koder ikke opdateret i Uniconta.
 • Listen over ordrer ved hver fakturering gemmes nu datostemplet i Exportmappen under datamappen: f.eks. c:\PStellar7\1\Export\
 • Anvendes Uniconta så fremkommer der ved ændring i medarbejderkartoteket besked om at medarbejderkartoteket i Unicanta skal opdateres tilsvarende. Der dannes Excel ark hvorfra rettelser kan klippe/klistres til Uniconta.
 • Valg af medarbejder ved opslag i medarbejderkartoteket virkede ikke.
 • Eksport til Uniconta af ordrelinier med 100% rabat håndteres nu visuelt korrekt (fakturering var dog også korrekt før dette).
Version 7.66.0.198 - Frigivet den 27-04-2022
 • Konsolideret timeeksport fra flere regnskaber medtog ikke sidste regnskabs timer.
Version 7.66.0.197 - Frigivet den 06-04-2022
 • Eksport af sager til fakturering i Uniconta: her medsendes nu medarbejderens navn til salgsordrehovedet. NB: Er navnet længere end 20 tegn medtages kun de første 20 tegn for korrekt opslag i medarbejderkartoteket i Uniconta.
 • Listen over anlæg/kunder sorteret efter "Næste eftersyn" åbnes nu med fornyelser for denne og efterfølgene måned. Med knapper for "Plus måned" og "Minus måned" kan man nemt ændre filtreringen til det ønskede.
 • Ved tryk på [Eksporter/maile] i listen over anlæg/kunder vil kunder der eksportes automatisk være de viste i listen med "Næste eftersyn".
Version 7.66.0.196 - Frigivet den 28-03-2022
 • Liste over alle viste beskeder kan nu hentes under Hjælp --> Beskedlog.
 • Brug som abonnementsmodul: Visning af abonnementer til fornyelse samt fornyelse af disse køres nu som i Stellar Office.
 • Uniconta kommunikation: forbedret rapportering ved. evt. fejl.
 • Importere CSV fil til varekartotek har nu flg, formater: LM (ny og gammel), Elektro Oil, Sanistål og frit format.
 • Import prisfil/rabatfil til varekartotek tilføjet Brdr. Dahl formatet
Version 7.66.0.195 - Frigivet den 14-02-2022
 • Det er nu muligt at nulstille det registrerede Uniconta ordrenummer på et job ved på jobkortet at klikke på [Nulstil ordrenr.]. Dette kan komme på tale hvis man i Uniconta ved en fejl har fået slettet den oprindeligt oprettede ordre.
Version 7.66.0.194 - Frigivet den 02-02-2022
 • Uniconta: Leveringsadressen kom ikke med ved upload af job til ordre.
 • Ved ændring af startdato inde på jobkortet til en tidligere dato flyttede slutdato ikke med.
 • Debug meddelelser til fejlfinding kan nu slås til/fra inde fra setup-billedet.
 • Bedre kontrol af korrekt enhed ved opdatering af varer (af betydning for e-conomic og Uniconta).
 • Ved Uniconta kan systemet ny sættes i AUTOMODE ved login (for ADM og på kontoret).
Version 7.66.0.193 - Frigivet den 20-01-2022
 • Optælling af jobs til visning af job fakturering fejlede og viste altid 0 og der kunne derfor ikke faktureres.
 • Ved oprettelse af job blev startklokkeslettet sat til kl. 0100. Nu sat til næste hele time.
 • Nederst på kunde/anlægslisten vises nu kundenotat og varerne på kunden, samt udregning af pris af type- og kundevarer ved fornyelsen. Med Setup --> Diverse --> "Kundeliste: skjul notat og varer" kan man vælge IKKE at få vist dette.
 • Start/stop knappen inde på job-kortet fjernet af tekniske grunde. Start/stop af job skal ske unde på joblisten.
Version 7.66.0.192 - Frigivet den 15-01-2022
 • Når anlægskortet / abonnementskortet rettes, vises på faneblad "Bemærkninger / faste varer" udover "Faste varer dette abonnement" nu en liste over typens varer. Ligesom en udregning af samlede pris for fornyelse.
 • Programmet kan nu sættes i dedikeret "abonnementsmodul" tilstand, modelleret efter Stellar abonnementsmodul. Vælg Hjælp --> Setup --> Setup --> Ledetekster: "Ledetekster = abonnementsmodul"
Version 7.66.0.191 - Frigivet den 25-12-2021
 • Ved fakturering af job til Stellar hvor samme job/ordre stod åben i Stellar fejlede overførslen. Nu kommer besked og overførslen afbrydes.
Version 7.66.0.190 - Frigivet den 08-11-2021
 • Ændring af leveringsadressen på job-kortet triggede ikke en opdatering af Google kalenderaftalen.
 • Ved start af job kunne varer fra kundestamkortet blive tilføjet dobbelt.
Version 7.66.0.189 - Frigivet den 24-10-2021
 • Ved online/offline kørsel kan der være behov for at slette oplysning om en eller alle biler i synkroniseringsmodulet. Der er nu knapper nederst i billedet med [SLET 1] og SLET ALT].
 • Ved brug af Google kalenderen ville Google i visse tilfælde lave dobbelt aftale ved opdatering af et jobs tidspunk eller skift af montør. Kan stadig ske i visse tilfælde, men der bør så fremkomme besked om dette, så man manuelt i Google kalenderen kan flytte aftalen.
 • Ved online/offline kørsel kan man i Setup angive, at på mobil PC hvor synkronisering køres manuelt vil man ved programstart blive spurgt om datasynkronisering skal startes såfremt der er forbindelse til nettet.
 • Nu muligt i Setup (faneblad Email tekster) at angive at der skal sendes en email til en navngiven emailadresse ved skift af status.
 • Ved online/offline kørsel blev skift af jobstatus ikke synkroniseret.
Version 7.66.0.188 - Frigivet den 06-10-2021
 • I setup kan for Google kalender angives om der skal synkroniseres 2-vejs.
 • Fejl ved samlekonto: check af ændret kundenummer på underliggende konti kunne fejle.
 • Fejl ved ekstradokument (XLS) på sag. Blev ikke altid placeret korrekt i Dropbox ved start af sagen.
Version 7.66.0.187 - Frigivet den 10-09-2021
 • Aht. AUTO-MODE kørsel med 2 regnskaber er grænsen for antal MService programmer der kan køre på samme PC hævet til 4.
 • Knap: "Sync med Stellar" på anlægsstamkortet fejlede.
Version 7.66.0.186 - Frigivet den 19-08-2021
 • På eftersynstype kan nu angives montør. Denne vælges ved oprettelse af job hvis der IKKE er angivet montør på anlægs-stamkortet.
 • Stellars abonnementssystem kan nu i sin helhed importeres til MobilService. På den måde kan e-conomic / Uniconta få et mere avanceret abonnementssystem.
 • Systemet leveres nu med DEMO-data. Kan startes med demo data ved at vælge Hjælp --> Lav genvej til demo. Der er her begrænsninger i antal kunder / jobs der kan oprettes.
 • Eksport af timer fra ugeskema kan nu udvælges frit på datobasis (udover nuværende per uge og per måned).
Version 7.66.0.185 - Frigivet den 03-08-2021
 • Google kalender: Udover jobbeskrivelsen vises nu evt. OBS-notat der måtte være på anlægs-kortet i teksten når aftalen åbnes i Google.
 • Google kalender: Nu to-vejs synkronisering. Ændres tidspunkt/længde af job i Google kalenderen så synkroniseres det tilbage til jobkortet i MobilService. NB: Køres på serveren hvert minut.
 • Ved Stellar / Uniconta får aftaler i Google kalenderen nu påført salgsordrenummeret - dette kan så f.eks. oplyses ved varebestilling ved grossisten. NB køres på serveren hvert minut.
 • Ved opdatering af en aftalen kunne denne bliver oprettet på ny i Google kalenderen og en kopi blev efterlad tilbage i tiden.
Version 7.66.0.184 - Frigivet den 24-06-2021
 • På stamkortet for anlæg, faneblad 2), kan man nederst til højre se en liste over anlæg med samme "Kundenummer i ERP" - dvs. samlekonti. Anlægsnummer fra listen kan placeret i klippebordet, så det er nemt at finde i anlægslisten.
 • Ved underkonto til samlekonto blev email adresse ikke plukket korrekt ved afsendelse af checkskema / faktura.
Version 7.66.0.183 - Frigivet den 26-05-2021
 • Knappen "Opret job" inde på kunde/anlægs stamkortet er nu igen synlig.
Version 7.66.0.182 - Frigivet den 19-05-2021
 • Når et job der anvender Excel skema til SKS startes, bliver man tilbudt at kopiere det sidst anvendte skema for dette anlæg og bruge det som udgangspunkt. Det gælder også for evt. ekstraskema der ligger under "Dokumenter".
Version 7.66.0.181 - Frigivet den 06-04-2021
 • Fra skærmbilledet "Dokumenter" kan der nu dannes og vises PDF af alle filer (XLS og DOC). Bruger "Cute PDF Writer".
 • Mulighed for ekstradokument i Excel format på den enkelte eftersynstype. Anvendes f.eks. som speciel checkskema ved opstart af et anlæg. Dette dokument arkiveres under "Dokumenter".
Version 7.66.0.180 - Frigivet den 29-03-2021
 • Nu seperate ledetekster for brugerfelter 1-10 for oliefyr og for varmepumper. Derudover tilretning med .
 • HTML-editoren til opsætning af standard emails opdateret. Nu baseret på Chrome browseren.
 • Der kan nu dannes PDF-filer af SKS-skemaer i Excel format. Kræver installeret en PDF-printer: "Cute PDF Writer" (gratis).
 • Ved brug af "Faste varer" på kundestamkort kunne fejlagtigt blive oprettet dobbelt sæt varer, der så kom med over på jobkortet.
Version 7.66.0.179 - Frigivet den 20-03-2021
 • Mulighed for "Multi-SKS" dvs. flere SKS-skemaer i Excelformat på et job.
Version 7.66.0.178 - Frigivet den 09-12-2020
 • Liste over "gule sedler" der vedrører et anlæg vises nu på fanebladet "Dokumenter / gule sedler" på anlægsstamkortet.
 • Nyt kontrolskema for varmepumpe i Excel format indlagt.
 • Oprydning i felterne på stamkortet for anlæg, så det visuelt virker mere logisk. Fax-felt fjernet.
 • I SETUP findes en knap på fakturafanebladet hvor man kan flette telefonnumre/kundenumre over i "Kundenr. ERP". Samtidig autogenereres anlægsnumre på nye format.
 • Anlæg med varmepumpe får ikon med "V" på kortvisning (på samme måde som "G" hidtil har stået for gasfyr).
 • Ny funktion til skift af "Kundenr ERP" på et anlæg. Kaldes med knap på anlægsstamkortet. Der dannes en registrering på "Gul seddel" på anlægget om denne kundeændring.
 • Som standard er det nu feltet "Kundenr. ERP" der danner link til kundekartotek i økonomisystem ved fakturerering. Feltet "Anlægsnummer" dannes automatisk af systemet og kan ikke ændres.
 • Tabellen "Kunder" har skiftet navn til "Anlæg".
Version 7.66.0.177 - Frigivet den 02-12-2020
 • Ved brug af Stellar kan administrator nu på serveren på kundestamkortet klikke på knappen [Synkroniser med Stellar] og stamdata opdateres i Stellar. Om nødvendigt oprettes kunden.
 • I setup kan nu angives, at "Kundenr. i ERP er krævet" skal være udfyldt på kundestamkort. Dette sikrer at man ikke utilsigtet ødelægger link til økonomisystem ved at ændre kundenr./telefonnr.
 • Når man fra HERE-kort åbnede et kundestamkort blev store bemærkningsfelt ikke vist.
 • På HERE-kort vises nu symbolforklaring (ikonernes farve).
 • I kortvisning (både indbyggede HERE kort og i browser) vises nu et "G" på eftersyn/kunder med gasfyr.
Version 7.66.0.175 - Frigivet den 20-10-2020
 • I setup kan nu angives, at der altid skal vælges montør ved oprettelse af job uanset at der er angivet montør på kundestamkortet.
 • I listen over jobs er der nu et faneblad med jobs sorteret efter udførsels-dato.
 • Når skærmbilledet med et vist kort udvides gentegnes kortfelterne ikke altid igen. Klik på [Genindlæs kort] eller for at få genindlæst felterne.
 • HERE kortet over jobs / kunder kan nu ændres i størrelse. Husk: hent ikke jobs / kunder for større afstand end nødvendig (af hastighedsmæssige grunde).
 • Mapbox kortene der vises i browseren er opdatere til nyeste version.
 • Eksport af timeskema medtog ikke negative timer.
 • Under menuen "Vinduer" vil "Nulstil vinduer" nu både nulstille vinduespositioner og størrelser samt brugertilpasninger i listerne som under uheldige omstændigheder kunne skjule kolonnerne.
 • I listen over jobs kunne man ikke sortere korrekt på faneblad 2 "Alle job - sagnr."
Version 7.64.0.174 - Frigivet den 04-08-2020
 • Timeeksport - konsolideret. Medtog ikke timer rundt månedsskifte i start af måneden.
 • Ved flyt aftale i kalenderen blev slutdatoen ikke samtidig ændret.
 • Ugeskema/konsolidering mellem flere regnskaber: Tydeliggjort det kun gælder for månedsvis udtræk, rettet kolonneoverskrift i Excel.
Version 7.64.0.173 - Frigivet den 16-06-2020
 • Når der køres on/off line tilstand checkes aftalerne i interne kalender når kalender-vinduet åbnes. Dette for at sikre at aftaler oprettet andetsteds vises korrekt.
 • Google Kalender aftale der ikke kunne opretets eller opdateres pga. manglende netværk vil nu blive opdateret på serveren når jobbet synkroniseres til server.
 • Google Kalender aftale kunne ikke korrekt flyttes mellem to medarbejdere.
 • Eksport af timer fra ugeskema kan nu konsolideres mellem flere regnskaber. Timer/kørsel/tillæg optælles per timeart og listes per medarbejder per dag.
Version 7.64.0.172 - Frigivet den 14-05-2020
 • Tekster på jobkortet gemmes nu altid uanset om man skifter over til andet faneblad.
 • Job fik ændret starttidspunkt forkert, såfremt jobbet blev trukket/slippet i indbyggede kalender.
 • Integration til Google kalender. En fælles kalender med 1 underkalender per medarbejder.
 • Ugeskema: eksport af timer til lønsystem kan nu vælges månedsvis.
 • Stellar ordrenummer kom ikke retur til montør.
Version 7.64.0.171 - Frigivet den 07-11-2019
 • På kundestamkortet kan man nu ikke længere rette i faktura-stamoplysninger for underliggende konti til en samlekonto. Ledeteksterne er mærket med grønt for at indikere dette.
 • Intern ID på jobs i kalenderen kunne evt. oprettes med dublet.
 • Vis kort fra kunde- og joblisten: man kan nu angive max distance fra den kunde/job man står på.
Version 7.64.0.170 - Frigivet den 20-05-2019
 • Postnummer kan nu også ved brug af Stellar Økonomi oprettes fra postnummerlisten.
 • Under uheldige omstændigheder blev rettelser på kundestamkort ikke gemt hvis man inde fra kundestamkortet oprettede ny jobseddel.
Version 7.62.0.169 - Frigivet den 26-01-2019
 • I alle lister (jobkortene, kunderne mv.) kan man nu zoome op og ned med + musehjul. Funktionstaster: zoomer, nulstiller.
 • Listen over ugeskemaer: Valg af uge 1 2019 fejlede. Viste uge 1 2018.
Version 7.62.0.168 - Frigivet den 18-01-2019
 • SMS'er kan nu gensendes fra email-listen (Hjælp --> Email-log).
 • Send SMS fejlede pga. ændring i email-listen.
Version 7.62.0.167 - Frigivet den 14-01-2019
 • Jobseddel kan nu oprettes inde fra kundestamkortet.
Version 7.62.0.166 - Frigivet den 02-01-2019
 • Projektstyring: Forbedret håndtering af fastpris-projekter og ekstraarbejder til disse. Herunder efterkalkulation i Excel.
 • Gule sedler kan nu ses på projektoversigten under det enekete projekt de tilhører. Sedlerne indlægges under den jobseddel den tilhører.
 • MobilService PLUS: Anvendes projektstyring sammen med Stellar økonomisystem kan man nu vælge at fakturere projekter igennem MobilService. Man har derved mulighed for projektstyring uden at have tilkøbt dette i Stellar.
 • MobilService PLUS: Fastpris ved projekter fungerer nu også ved andre økonomisystemer end Stellar.
 • Ved indtastning af timer i ugeskema ved årsskifte blev gemt et forkert årstal.
 • Nyt kortfunktion. Kort dannes nu internt i programmet (og ikke som tidligere med ekstern HTML-side). Når kunder og jobs vises på kortet kan man åbne stamkortet ved at dobbelt-klikke på kortmarkøren.
 • MobilService PLUS: Såfremt man har valgt automatisk dannelse af servicerapport/faktura ved afslutning af job, kan man nu også vælge automatisk email af dette til kunde og/el. kontaktperson.
 • Mulighed for at individuelt tilpasse hvilke kolonner man ønsker at se på skærmbillederne: Kunder, jobsedler og varer. Højreklik på kolonneoverskrifterne for at tilpasse dette.
Version 7.62.0.165 - Frigivet den 22-11-2018
 • MobilService Plus: Nu muligt automatisk at få dannet faktura når et job afsluttes. Dokumentet registreres i "Dokumenter" og kan dermed ses på sagen, projektet og på kunden. I mobil APP kan dette ses kundestamkortet -> faneblad JOBS.
Version 7.62.0.164 - Frigivet den 09-11-2018
 • Mobil-APP: Ved kald af APP skal man i browseren nu anvende den lange form. F.eks.: http://109.97.244.72:8080/MobH5_index_14.html
 • Moms-typen blev ved overførsel af projekter til Stellar sat efter momsbeløbet på jobsedlen og ikke efter momstypen på kundekortet i MobilService.
Version 7.62.0.163 - Frigivet den 24-10-2018
 • På projektlisten kan Stellar-brugere nu se lister over: projekt ugeskemaer, forbrugte materialer, fastprisoplysninger og købsfakturaer.
 • Rettet fejl på projektoversigt. Når man fra oversigten rettede et job, så fejlede projektlisten når man kom tilbage fra jobrettelsen.
 • På listen over jobs er der nyt faneblad der viser nye & igangværende sager sorteret efter dato.
 • MobilService Plus: Nu muligt automatisk at få dannet SKS dokument når et job afsluttes. Dokumentet registreres i "Dokumenter" og kan dermed ses på sagen, projektet og på kunden. I mobil APP kan dette ses kundestamkortet -> faneblad JOBS.
Version 7.62.0.162 - Frigivet den 16-10-2018
 • Mobil-APP: De nødvendige undtagelser i Windows firewall kan nu opsættes fra Setup --> Webserver billedet.
Version 7.62.0.161 - Frigivet den 05-09-2018
 • Import af kundekartoteket fra Stellar til MobilService kunne fejle så kundenumrene ikke kunne bruges til opslag.
Version 7.62.0.160 - Frigivet den 28-08-2018
 • MobilService APP: Dokumenter/billeder kan nu åbnes direkte fra sagen hvortil de er blevet uploadet.
Version 7.62.0.159 - Frigivet den 19-07-2018
 • Mail af servicerapport til kontaktperson blev fejlagtigt sendt til kundens email adresse.
 • Ved CSV import til varer fejlede import af nogle felter hvis man ikke anvendte avancemodeller.
 • Ledeteksterne (Tlf, Fax, email, www) på servicerapport/faktura nu forlænget til 12 tegn.
 • Ved overførsel til økonomisystem tog vinduet der viste hvilke jobs der var afsluttet og derfor blev overført ikke hensyn til at der på jobbet var valgt "faktureres ikke". (NB: Selve overførslen kørte korrekt).
 • Ved visning på kort anvendes nu vores Google API-nøgle. Ved mange opslag forventer vi kunderne rekvirerer deres egne API-nøgle.
 • Stellar: Ved brug af Autoopret ordre kan man ved en fejl komme til at slette denne ordre i Stellar. For at kunne genoprette denne (med nyt Stellar ordrenummer) er der nu en knap på vinduet med sager der nulstiller dette ordrenr. Skal være logget ind som administrator.
Version 7.62.0.158 - Frigivet den 18-06-2018
 • Email teksten der sendes ved afsendelse af servicerapport/faktura kan nu valgfrit tilpasses individuelt. Det sker i SETUP på fanebladet EMAIL TEKSTER. Her kan indsætte flettefelter. HTML-editoren QWMINI8 skal være installeret på PC'en.
 • Beregning af forfaldsdato ved løbende måned var fejlagtig.
Version 7.62.0.157 - Frigivet den 22-05-2018
 • På jobkortet vises nu kundens emailadresse.
 • Ved anvendelse af Stellar vises nu i joblisten faneblad yderst til højre hvor der kan søges i Stellar ordrenummer.
 • Ved brug af Stellar: På jobkort og kundestamkort, faneblad "3) Sager denne kunde" vises i kolonnen "Stellar nr." nu tilhørende ordrenummer og fakturanummer i Stellar. Anvendes projektstyring vises i stedet projektnummer.
Version 7.62.0.156 - Frigivet den 24-04-2018
 • Ved visning & udskrift af faste servicerapporter anvendes nu intern PDF-viser.
Version 7.62.0.155 - Frigivet den 26-03-2018
 • Lange tekster på jobs (intern og til faktura) blev ikke gemt når det blev indtastet med det samme på et job der autostartes.
 • Ved overførsel af fakturaer til Stellar dannes nu ikke GUID på ordrelinierne.
Version 7.62.0.154 - Frigivet den 16-03-2018
 • Skype til kunden. Der er nu et felt på kundestamkortet hvor der kan indtastes en Skype adresse. Herefter kan Skype's fra kundelisten, jobkort og gul seddel.
 • APP: Listen over kunder kan nu valgfrit vises med den enkelte kundes oplysninger vist over flere linier. Dette er specielt velegnet til SmartPhones.
Version 7.62.0.153 - Frigivet den 05-03-2018
 • Ved oprettelse af nyt job kan man nu med det samme indtaste og gemme oplysninger i store bemærkningsfelter (interne og til faktura).
Version 7.62.0.152 - Frigivet den 22-02-2018
 • MobilService APP: Inden ugeskema åbnes kan man nu vælge at se et ugeskema for en tidligere uge.
 • MobilService APP: På jobbets faneblad for timer kan man nu vælge at se et ugeskema for en tidligere uge.
 • MobilService APP: På smartphone vises alle nye og igangværende jobs i en liste, så der ikke skal bladres i dem. Første linie i hvert job skrives nu med større skrift for at gøre det tydeligere. Ved datoskift vises denne linie med blå skrift.
 • Når man opretter ny job og vælger man med det samme vil lægge varer på jobbet, så startes det nu automatisk.
 • Under særlige omstændigheder blev en kundes faste rabat ikke fratrukket timerne ved udskrift af faktura. Nu rettet.
Version 7.62.0.151 - Frigivet den 22-01-2018
 • Stellars ordrenummer vises nu i 4 kolonne i joblisten.
 • Ved fakturering blev leveringsadresse og faktureringsadresse ikke opdateret i stellar.
 • UGESKEMA: Når der valgtes en tidligere uge med kalenderknappen, så blev data i vinduet ikke opdateret.
Version 7.62.0.150 - Frigivet den 11-01-2018
 • På vinduet for valg af udskrift af servicerapport eller faktura kan man nu se emailadresse på kunden og/eller på kontaktpersonen.
 • Angives FASTPRIS på et job bruges det nu også på alle de fast definerede fakturaudskrifter ligesom det sendes til det tilknyttede økonomisystem.
 • Mindre rettelser på SKS skema for OLIEFYR.
Version 7.62.0.149 - Frigivet den 07-01-2018
 • I opsætning af email kan der nu angives en BCC emailadresse.
 • Funktionerne "Start/Stop job" og "Udskriv servicerapport" kan nu kaldes fra højreklik-menuen på kalender for en medarbejder.
 • En jobseddel kan nu have en fast pris. Har den det, så faktureres denne og ikke de registrerede timer og materialer.
 • MobilService APP: Håndterer nu auto-opret af salgsordrer.
Version 7.62.0.148 - Frigivet den 03-01-2018
 • Kunder kan nu eksporteres fra et MobilService system og importeres i et andet.
 • I skærmbilledet for ugeskemaer kunne man ikke frit vælge årstal.
 • I MobilService APP kan man nu fra kundestamkortet oprette nyt projekt såfremt man kører med projektstyring.
 • I opsætning kan nu angives, hvilken projektstatus der lukker projektet. Vælges denne status så checkes at alle jobsedler på projektet er afsluttet og/eller faktureret.
 • I opsætning kan nu angives, at nyt hoved-projekt automatisk får næste nummer.
 • Mindre ændringer til kontrolskema for OLIEFYR.
Version 7.62.0.147 - Frigivet den 28-12-2017
 • På kontrolskema for OLIEFYR blev forbrugte timer ikke medtaget ved udskrift.
 • Funktionen "Vis status" virkede kun hvis man var logget ind som administrator.
 • Bedre håndtering af linieskift på udskrift af stort bemærkningsfelt på faktura og kontrolskema.
 • Kontrolskema for oliefyr opdateret til nyeste OR standard.
Version 7.62.0.146 - Frigivet den 24-12-2017
 • APP: I listen over jobs er der nu et faneblad PROJEKTER. Her kan man vælge et åbent projekt og se de jobs der tilhører det.
 • APP: Anvendes projektstyring kan man i opsætningen angive, at der skal auto-oprettes jobseddel når projekt oprettes.
Version 7.62.0.145 - Frigivet den 20-12-2017
 • APP: Den såkaldte REFRESH var fejlagtigt sat til 60 sekunder. Kan nu frit vælges i APP administrationen (er defalt 10 minutter).
 • Korrekt test ved LOGIN for om medarbejder er stoppet. (ADM kan dog godt være mærket STOPPET så han ikke vises i medarbejderlisten).
 • Eksport af timer til Excel havde fejl i summeringerne forneden.
 • MobilService APP: Nu muligt at vedligeholde Stellar projekter direkte fra APP'en. Skal tilvælges i opsætningen.
Version 7.62.0.144 - Frigivet den 17-12-2017
 • Anvendes projektnumre synkroniseres oprettelse og rettelse i kundekartoteket til firma-kartoteket nu hver gang der rettes i mobil-kunder.
 • Mobil APP: Ved flere regnskaber kan man nu sende individuelle login-links til medarbejderne fra medarbejderlisten.
Version 7.62.0.143 - Frigivet den 05-12-2017
 • Mobil-APP: Kan nu tvinges i mobil tilstand. Log ind som ADM, vælg ADMINISTRATION og sæt hak nederst "Mobil denne kørsel".
 • For SKS & fakturatyper kan nu angives om de kan bruges til den ene eller anden form for dokument.
 • SKS for oliefyr: Her kommer nu OR teknikernummer (angivet ved den enkelte tekniker i medarbejderkartoteket) samt OR kontrolmærkat nr. (angivet på SKS skærmbilledet) ud på udskriften.
 • SKS for oliefyr: Her er alle 10 felter med anlægsoplysninger fra kundestamkortet nu samlet i rammen øverst til højre.
 • På fanebladet "Gamle sager denne kunde" der vises på kundestamkortet og på job-kortet vises nu nederst til venstre de store bemærkninger.
 • Faktura kan nu helt individuelt designes i rapportdesigneren. Der skal så på eftersynstypen angives, at man anvender FAKTURA.
 • Individuel fakturalayout: På eftersynstypen kan man nu udover at angive hvilken SKS-formular der skal anvendes også angive hvilken faktura-formular der skal bruges. F.eks. vil det være fornuftigt på OLIEFYR at vælge VVS faktura.
 • SKS & fakturalayouts: I opsætning kan vælges om store bemærkning og varelinier (kun for SKS - kommer altid med på faktura) skal med på udskriften.
Version 7.62.0.142 - Frigivet den 27-11-2017
 • Mobil APP: Her har de fleste skærmbilleder fået en "Hjem" knap øverst til venstre, så man hurtigt kan hoppe tilbage til hovedmenuen.
 • Mobil APP: Her kan listen over jobs nu valgfrit vises med 1 job per linie eller der kan vises mere information om jobbet med flere linier. Dette vælges i opsætningen.
 • Mappen med dannede PDF-filer kan åbnes fra menuen "Filer".
 • Emaillog: fra Hjælp menuen kan man vælge "Se mail-log" og her se en log over de afsendte mail. Mails kan gensendes og vedhæftede dokumenter kan åbnes direkte derfra.
Version 7.62.0.141 - Frigivet den 22-11-2017
 • Eksport af timer fra ugeskema rettet: nu eksporteres "Lønart" fra arter og ikke "Artskoden" hvis der står noget i "Lønart"..
Version 7.62.0.140 - Frigivet den 06-11-2017
 • Anvendes logo på de fast definerede servicerapporter/fakturaer kan oplysninger om tlf. / mail / web nu angives på en linie under firmanavnet til venstre. Uden logo printes dette øverst til højre.
 • For APP'ens lister over jobs, kunder og varer kan administratoren nu bestemme helt frit hvilke felter der skal vises på smartphones. Dette for at undgå at skulle vende telefonen vandret for at se felterne.
 • Ved AUTOMODE er det nu ikke nødvendigt at køre MobilService seperat for oprettelse af ordrer i Stellar når man kører rent ON-LINE.
Version 7.62.0.139 - Frigivet den 02-11-2017
 • MobilService APP kan nu håndtere flere regnskaber.
Version 7.62.0.138 - Frigivet den 14-10-2017
 • SMS-funktionen: Ny hurtigere SMS gateway implementeret.
Version 7.62.0.137 - Frigivet den 13-09-2017
 • Gule sedler tilhørende et job kan nu ses på job-formularen på faneblad "GULE".
 • APP'en: Skærmbillederne (specielt listerne) er nu bedre tilpasset højformat på smartphones så det ikke skulle være nødvendigt at vende telefonen for at se listerne.
 • Gule sedler: Når administratoren på Gul seddel formularen sætter hak i "Til alle medarbejdere" sendes denne meddelelse til alle aktive medarbejdere. Nederst i notatfeltet registreres at det er TIL ALLE. Dette kan administratoren kun gøre een gang per gul seddel.
Version 7.62.0.136 - Frigivet den 04-09-2017
 • Har man valgt at få vist klokkeslet på gule seddel checker programmet hvert 3. minut om der er beskeder der er skal udføres. Er det tilfældet fremkommer besked herom. NB: Kun i Windows programmet.
 • Fra "Gul seddel" formularen kan der nu oprettet et job til kunde, med medarbejder, tidspunkt og overskrift som angivet på gule seddel.
Version 7.62.0.135 - Frigivet den 29-08-2017
 • Ved overførsel af lange tekster (job-beskrivelser eller vare-beskrivelser) til økonomisystemet fejlede dette hvis der i opsætningen på faneblad "Diverse" ikke var angivet en linielængde. Nu sættes dette som standard til 60 tegn.
Version 7.62.0.134 - Frigivet den 24-08-2017
 • På stamkort for gul seddel kan den enkelte medarbejder nu angive, om nyt felt "klokken" skal vises eller ej.
Version 7.62.0.133 - Frigivet den 19-08-2017
 • I ugeskema summeres nu timerne for hver ugedag nederst i skærmbilledet.
 • Ved nyoprettelse af kunde blev moms sat = 0 hvis man ikke på den enkelte PC havde gemt en standardkunde.
 • Fejlfinding ved Google API opslag. Aktiveres med c:\Pstellar7\1\MobilService.ini, [Debug], Debug=JA.
 • På formularen for en "gul seddel" kan man nu åbne kundestamkortet.
 • På formularen for en "gul seddel" kan man nu se kundens kontaktpersons telefonnummer og leveringsadresse. Begge er aktive links til telefon (kun i APP'en) og til Google Maps.
Version 7.62.0.132 - Frigivet den 08-08-2017
 • Når man fra kalenderen åbnede et job og herefter gemte jobbet kom man tilbage i kalenderens opsætningsbillede og dato-vælgeren ude til højre var skjult. Dette rettet.
 • E-conomic integration: Når et kundestamkort gemmes checkes nu om kundenummer er numerisk og ikke på mere end 9 cifre, da dette ikke tillades i e-conomic.
 • Gule sedler: Fra kundelisten og joblisten kan oprettes "gule sedler" som har en angivet udførelsesdato. Ved login checkes om denne medarbejder har nogle sedler der forfalder i dag eller i morgen.
Version 7.62.0.131 - Frigivet den 02-08-2017
 • E-conomic integration: Indenlandsk kunde uden moms kan nu håndteres.
 • Rettede fejl ved eksport af ugeskema for flere medarbejdere.
 • Rettet fejl i ugeskema oversigten. Ugetælleren øverst til venstre virkede ikke.
 • E-conomic integration: Salgskonto for salg uden moms kan nu påføres varegrupperne.
 • E-conomic integration: Kundegruppe oprettes nu korrekt.
Version 7.62.0.130 - Frigivet den 27-07-2017
 • Felterne "kontaktperson" og "Kontaktperson tlf." kan nu rettes individuelt på det enkelte job. Når jobbet dannes så hentes oplysningerne fra kunde-stamkortet, men kan herefter tilpasses.
 • I listen over åbne jobs kan man nu søge efter firmanavn (fritekst - inde i navnet).
Version 7.62.0.129 - Frigivet den 21-07-2017
 • APP: Medarbejderkartoteket kan nu vedligeholdes fra APP'en så mester udefra kan oprette medarbejdere og sende login-oplysninger med mail til dem.
 • Ved samlekonto / individuel faktureringsadresse bliver der nu i Stellar korrekt oprettet særskilt faktureringsadresse for hver underkonto til en samlekonto.
 • Fra medarbejder kartoteket kan der nu sendes infomails til den enkelte medarbejder om web-adressse, navn og kodeord til login på APP'en.
 • Anvender man APP'en vil der ved en administrators start af Windowsprogrammet blive checket for korrekt version af web-server og APP. Er der forskelle sendes administratoren til setup-skærmbilledet for web-server..
 • Web-serveren der anvendes til APP'en, kan nu installeres og konfigures direkte fra MobilService setup-skærmbilledet på fanebladet "Web-server".
Version 7.62.0.128 - Frigivet den 10-07-2017
 • For momsfri kunde blev der ikke automatisk mærket "ingen moms" på varelinier på jobbet.
 • I opsætning kan angives, at ved fejl i Google opslag for position skal der ikke vieses evt. fejlmeddelelser.
Version 7.62.0.127 - Frigivet den 20-06-2017
 • Første version af web-server (APP) udgivet.
Version 7.62.0.126 - Frigivet den 09-06-2017
 • I opsætningen (faneblad "Diverse") kan angives, at timer skal registreres på faktura før varer ved eksport til økonomisystem.
 • Administratorer kan nu inde på et kundestamkort gemme en række oplysninger som standard. Disse oplysninger vil herefter automatisk blive påført ved nyoprettelse af en kunde.
Version 7.62.0.125 - Frigivet den 22-05-2017
 • Det er nu muligt at angive flere medarbejdere på et job. Der skal stadig angivet en montør der er hovedansvarlig men i feltet "Flere medarbejdere" kan man angive en eller flere yderligere medarbejdere. Jobs med en montør i "Flere medarbejdere" vil så blive fundet, når man på fanebladet "5) Alle igangværende sager" søger på en medarbejder.
 • Indtastning i nyt ugeskema kunne i visse tilfælde vise data fra sidste indtastede registrering. Rettet.
 • Email brevfletning nu implementeret 3 steder: fra kundelisten (afmærkede kunder), fra joblisten (kunden/jobbet man står på) og fra skærmbilledet med fornyelse af flere eftersyn. I opsætningen kan man opsætte 2 standard emails (til kunde-indkaldelse og til kunder med jobs). Vores email editor skal installeres første gang man bruger dette (bliver automatisk foreslået).
Version 7.62.0.124 - Frigivet den 19-05-2017
 • Kopiering af en sag forbedret. Der kan nu dannes en kreditnota til en eksisterende sag.
 • Nederst til højre på programmets baggrund vises nu navnet på den medarbejder der er logget ind, sammen med evt. regnskabsnavn angivet i opsætningen.
 • Når man anvender Stellar økonomisystem og sender jobs til Stellar's ordrekartotek blev der tidligere i feltet "Vedrørende" angivet: "Servicerapport nr.: M000-xxx". Nu angives "Job nr.: M000-xxx".
 • I opsætning, faneblad "Generelt" kan nu angives at der ikke skal anvendes opslag i Google overhovedet (tidligere kunne man vælge ikke at lave opslag for mobile brugere).
 • Når man på skærmbillede for fornyelser, nederst under "flere" klikker på knappen [Print] vil der samtidig med udskriften blive dannet en CSV-flettefil der placeres i regnskabets export-mappe (f.eks. C:\Pstellar7\1\Export). Denne kan f.eks. anvendes til at danne flettebreve med Word.
 • På kalenderen med alle medarbejdere blev også vist fratrådte medarbejdere. Det er nu rettet.
 • Når man vælger at en montør kun kan se egne jobs kan han nu også se sine jobs på fanebladet med alle jobs (tidligere kunne han kun se sine nye jobs).
Version 7.62.0.123 - Frigivet den 17-05-2017
 • Man kan nu komme ind og se bemærkninger der er registreret på timerne i ugeskemaet selvom jobbet er faktureret. Man kan kun se og ikke rette i noget.
Version 7.62.0.122 - Frigivet den 20-04-2017
 • Når man vælger "Funktioner > Masseudskrive fakturaer" kan man nu valgfrit få de dannede PDF'er lagt i dokumentdatabasen så de kan ses på kundestamkort mv.
 • Projektstyring (specielt ved brug sammen med Stellar) opdateret. Bedre oversigt over projekterne på mobile enheder.
 • SKS-skemaer for en hel måned kan nu dannes og gemmes i PDF-mappen. Alternativt man man med MobilService Plus vælge at få disse registreret i dokumentdatabasen så de kan vises på kunde-kort og job-kort.
 • Mulighed for at vælge et moderne Windows-10 lignende farvetema på Hjælp-menuen.
Version 7.62.0.121 - Frigivet den 09-04-2017
 • Mulighed for i opsætningen at angive en såkaldt Google API nøgle der skal anvendes hvis man foretager mange adresseopslag (mere end 2.500 per dag).
 • Rettet fejl ved opdatering af kundestamkort der medførte, at der ikke blev foretaget Google opslag for at finde adressens position. Man kan fra SETUP vælge af få alle kundestamkort og åbne sager genberegnet for korrekt position.
Version 7.62.0.120 - Frigivet den 03-04-2017
 • Når man fra menuen "Hjælp" vælger at se "Historik" bliver man spurgt om det skal være historikken fra det installerede program eller det skal være historikken fra programmet der ligger til download på serveren. På den måde kan man vurdere om der er ændringer som man ønsker at få installeret.
 • Når man e-mailer arbejdssedler til en medarbejder kan dette valgfrit ske med eller uden vedhæftet PDF-dokument.
 • System til at styre medarbejdernes udlån og returnering af værktøj mv. implementeret. Findes på menuen "Kartoteker".
Version 7.62.0.119 - Frigivet den 30-03-2017
 • Kortvisning af kunder og jobs omlagt til at bruge "Mapbox". Kan nu vise med forskellig farve ikoner den aktuelle kunde el. sag (med rødt) og tidshorisonten til eftersyn/job skal foretages (gul, grøn, blå). Såfremt et eftersyn vedr. gas-fyr vises dette med "G" i ikonet. Vælges ALLE kunder så medtages ikke kunder med eftersynstype = TILKALD.
Version 7.62.0.118 - Frigivet den 24-03-2017
 • Fra listen over kunder kan man søge og afmærke kunder efter flere søgekriterier. De afmærkede kunder kan nu vises på kort.
 • Mulighed for på menuen "Funktioner" af få dannet PDF-fakturaer for en helt måned til indberetning for energibesparelser. På eftersynstypen skal være angivet at denne skal indberettet.
 • Synkroniseringsfejl ved brug af flere regnskaber & dropbox rettet.
Version 7.62.0.117 - Frigivet den 19-03-2017
 • Enhed for time kommer nu med til Stellar ved fakturering.
 • Det er nu igen muligt at åbne kundestamkortet inde fra jobkortet ved klik på knappen [Vis kunde].
 • I opsætning kan angives at gamle "QuickMenu" skal anvendes i stedet for grafiske knaplinie.
 • I opsætning kan angives at der kun skal være mulighed for at oprette et job af gangen.
 • Angives i opsætningen en mappe for arbejdssedler (standard X:\Pstellar7\MariSoft\Arbejdssedler) så kan man fra listen over jobs danne arbejdssedler som pdf til udprint og email til montørerne. Arbejdssedlen kan tilpasses vha. rapportdesigneren.
Version 7.62.0.116 - Frigivet den 17-03-2017
 • I opsætning kan man nu angive, at underkonti til stamkonto i kundekartoteket kan have egen fakturaadresse.
 • Nyt felt på jobkort: kundes ref. Eksporteres til Stellar økonomi ved fakturering.
 • Eksport af timer fra ugeskema til CSV-fil til MSC-lønsystem fra listen over ugeskemaer.
Version 7.62.0.115 - Frigivet den 16-03-2017
 • Ordrelinier med negativ salgspris kom forkert over til Stellar.
 • I opsætning kan nu angives at andem medarbejder end ADM (administrator) kan have administratorrettigheder. Det er dog kun ADM der kan rette i medarbejderkartoteket.
 • Checkskema for EL kan nu være eget defineret skema der opsættes vha. rapportdesigneren.
 • Styring af antal brugere nu ændret til at gælde for antal af aktive medarbejdere (= medarbejdere der ikke er stoppet).
 • I opsætning kan nu angives, at montørerne kun kan se egne sager. De ser med andre ord kun fanebladet "igangværende sager" med deres egne vist. Den enkelte montør KAN dog slette sine initialer her og derved se alle igangværende sager.
 • I opsætning kan nu angives, at montørerne ikke må oprette nye kunder og sager.
Version 7.62.0.114 - Frigivet den 21-02-2017
 • I opsætningen kan man nu angive, at montørerne må slette sager.
Version 7.62.0.113 - Frigivet den 27-01-2017
 • På kundestamkort og jobkort har alle faneblade nu "hot-keys" bestående af tasten + nummer.
Version 7.62.0.112 - Frigivet den 18-01-2017
 • Rekvisitionsnummer blev ikke gemt på sagen, hvis man indlagde en timeregistrering inden man havde gemt sagen.
 • Ved brug af avancemodel på varekartoteket fjernes nu flueben i Stellars "brug avancepct." idet det ellers gav fejl på salgsprisen i Stellar.
 • Import af CSV fil til varekartoteket fejlrettet.
Version 7.62.0.110 - Frigivet den 06-01-2017
 • Rettede fejl der i visse tilfælde forhindrede korrekt overførsel af registrede timer til økonomisystemet.
 • På kundestamkortets faneblad "Gamle sager" vises ordretotaler nu inkl. arbejdsløn.
 • Tmeregistreringer vises nu (de fleste steder) med 2 decimaler. Gemmes overalt med 2 decimaler.
 • Fra kunde-kortet og fra job-kortet kan man nu på faneblad "Google maps" se leveringsadressen. det er herefter muligt at lave ruteberegning og sende dette til sin smartphone. Denne funktion skal vælges i setup.
 • Kortvisning fra kunde- og job-listen er nu ændret så man vælger antal dage frem i tiden (for eftersyn) man vil se plottet på kort.
 • Langsom opdaterende kundestamkort ændret så normal hastighed er genetableret.
 • Varenr. der sendes til e-conomic ændres til store bogstaver.
Version 7.62.0.109 - Frigivet den 25-12-2016
 • Ved import af kunder fra Stellars kundekartotek kan nu aflæses seperat fakturering- eller leveringsadresse. Samtidig dannes CSV-fil til import i e-conomic leveringsadressekartotek.
Version 7.62.0.108 - Frigivet den 05-12-2016
 • Ved fakturering af jobs til Stellar gemmes medarb.initialer ikke længere i "Jobkode" på Stellars ordrehovede.
 • Ved indtastning af ugeskema gemmes medarbejderens initialer nu automatisk som store bogstaver.
 • Når der fra ugeskema vælges at eksportere timer for en eller for alle montører dannes nu dels det ugebaserede Excel-ark og derudover et Excel-ark med timerne opsummeret per dag/art for hver montør. Dette kan anvendes ved lønindberetning.
 • Kostpris på en varelinie på en sag kan nu rettes af montøren. Skal tilvælges under opsætning.
Version 7.62.0.106 - Frigivet den 28-11-2016
 • Der kan nu indlægges varer på kundestamkortet som herefter indlægges på eftersyn-jobs når de startes (altså IKKE på udkald). De nævte varer tilføjes udover varer som måtte ligge på eftersynstypen.
Version 7.62.0.107 - Frigivet den 28-11-2016
 • SKS dokumenter kan nu dannes og redigeres helt frit med Excel. Hovedet i Excel-dokumentet udfyldes automatisk fra kundestamkort og fra sagskortet når jobbet startes. Når jobbet opdateres anlægsoplysningerne automatisk fra SKS skemaet til kundestamkortets felter med brugerdefinerbare oplysninger.
Version 7.62.0.106 - Frigivet den 15-11-2016
 • Det er nu muligt at køre op til 3 udgaver af MobilService på samme PC.
 • Rapportdesigneren til SKS-rapporterne ligger nu som separat program for bedre funktionalitet. Kaldes stadig af administrator på Hjælp > Setup menuen.
Version 7.62.0.105 - Frigivet den 28-10-2016
 • Administratoren kan nu sende de viste sager & kunder til printer, fil eller email.
 • I kundelisten kan man nu sortere efter kundegruppe.
 • Man kan i opsætning nu angive, at kundens emailadresse skal udfyldes.
Version 7.62.0.104 - Frigivet den 25-10-2016
 • Kald af fil-browser fra fil-manager vinduet samt fra kunder, sager og varer-listerne. Kun til avanceret brug.
Version 7.62.0.103 - Frigivet den 17-10-2016
 • Statusrapport kan nu også vælges fra kundestamkortet faneblad "Gamle sager".
 • Statusrapport kan nu kaldes for alle anvendte økonomisystemer og udregner nu komplet dækningsbidrag for hele sagen med timer og materialer (kostpris og dækningsbidrag vises dog kun hvis logget ind som administrator).
 • SKS-skema for gas-eftersyn nu færdig. Kan tilrettes i rapportdesigneren.
 • Rettet total-fejl ved fakturaudskrift af timer fra ugeskema.
Version 7.62.0.102 - Frigivet den 06-10-2016
 • SKS-skema for service af GAS-fyr understøttes nu.
 • Ved anvendelse af ugeskema kan man nu fakturere i marken og få både materialer & timer ud på faktura (og på servicerapport for oliefyrsksma).
Version 7.62.0.101 - Frigivet den 29-09-2016
 • Ved export af sager til Excel medtages nu ordrelinier fra Stellar (hvis "Auto-ordrer" slået til).
 • Kundestamkort: nu kræves udfyldt kundenr., navn, adresse, postnummer og email.
 • Rettet fejl der forhindrede visning af korrekt statusrapport på sag ved brug af "auto-ordre".
 • Rettede fejl i tæller der forhindrede AUTOMODE i at synkronisere ordrer til Stellar.
Version 7.62.0.100 - Frigivet den 24-09-2016
 • På eftersynstypen kan nu angivet anvendt SKS-type.
 • Mulighed for at angive regnskabsnavn nederst på startskærmen.
 • Rettede fejl i synkroniseringsmapperne ved flere regnskaber.
Version 7.62.0.99 - Frigivet den 13-09-2016
 • Rapportdesigner implementeret. SKS-skema for VVS kan nu tilpasses i denne. Dette aktiveres i setup og rapporten designes under "Hjælp > Setup > Rapport-designer".
Version 7.62.0.98 - Frigivet den 03-08-2016
 • Checkskema for GAS-fyrs eftersyn implementeret.
 • Checkskema for VVS installationer implementeret.
 • Fjernet fejlmulighed ved overførsel af jobbeskrivelse på under 1 linie til økosystem.
 • Fejlsikring mod ugyldige tegne i varenummer og varetekst ved overflytning til e-conomic.
Version 7.62.0.97 - Frigivet den 07-06-2016
 • Man kan vælge ikke at se den grafiske knaplinie øverst i skærmen under menuen, men i stedet se en egen definerbar "Quisk-menu". I C:\Pstellar7\1\Mobilservice.ini sætter [Debug] - VisIkkeToolbar=1. Menupunkter kan så tilføjes til denne knaplinien med CTRL - SHIFT og klik på ønske menupunkt.
Version 7.62.0.96 - Frigivet den 02-06-2016
 • Nulstil vinduer: nu nulstilles også ændringer i kartotekernes kolonnevisning og gemte faneblade.
 • Når en sag vedr. et hovedeftersyn slettes uden at jobbet laves, så tilbageføres "Næste eftersyns dato" på kundestamkortet.
 • I kundekartoteket kan man på fanebladet postnr. nu søge i både faktura- og leveringsadresse-postnummer. Funktionen "Masseopdatere kunder" i setup-vinduet skal køres for eksisterende kunder.
 • Fejl med start at ny bil rettet.
 • Der holdes nu løbende øje med at synkroniseringsmodulet kører.
 • Der kan nu vedhæftes dokumenter direkte til kunde stamkortet (Mobil Plus).
Version 7.60.0.95 - Frigivet den 26-04-2016
 • Medarbejderlisten viser nu som standard ikke fratrådte medarbejdere. De kan så vises ved at sætte hak i "Vis alle".
 • Der oprettes nu altid en leveringsadresse på et job. Ved åbning af jobbet tages det fra kundestamkortet. Findes der et leverings-navn der, så tages alle oplysninger fra leveringsadressefelterne på kundekortet.
 • I kalenderne kan vi vælges at se alle kalenderaftaler - dermed også afsluttede.
 • Der kan nu anvendes ugeskema for tidsregistrering i Stellar uden at der anvendes "auto-opret" af ordrer.
Version 7.60.0.94 - Frigivet den 15-04-2016
 • E-conomic fakturering: bedre logning af fejl.
 • Sikring mod ikke gyldige postnumre på kundekort og jobkort.
 • Sikring mod at forsøge fakturering til e-conomic hvis der ingen internetforbindelse findes.
Version 7.60.0.93 - Frigivet den 31-03-2016
 • Dokumenthåndtering. Dokumenter kan tilknyttes kunder, sager og projekter.
 • Projektstyring nu muligt.
Version 7.60.0.92 - Frigivet den 15-03-2016
 • Nyt SKS-skema: varmepumpe.
Version 7.60.0.91 - Frigivet den 18-02-2016
 • Lange job-beskrivelse og lange vare-beskrivelse kan nu individuelt tilvælges på faktura. Linielængden kan valgfrit sættes i opsætningen.
 • På en sag er der nu 2 store tekstfelter: en intern tekst og en tekst der kommer med ud på fakturaen. Sidstnævnte kan så vises nederst på sit eget faneblad på sags-kortet (sammen med varer / timer).
 • Ved export af sager til Excel medtages nu kostpriser. Herved kan dette anvendes til efterkalkulation af dækningsbidrag.
 • Eksport af komplet sag med materialer og timer til Excelfil kan nu foretages på 3 måder: 1) Alle åbne sager, 2) Åbne sager for valgt medarbejder i sagslisten og 3) for den enkelte sag (uanset status) som man står på i sags-listen.
Version 7.60.0.90 - Frigivet den 11-02-2016
 • Under import af prisfil fra CSV kan nu indlæses Elektro Oil prisfilen.
 • MobilService kan nu håndtere flere regnskaber.
 • MobilService kan nu integreres med e-conomic. Dette sker både ved overførsel af ordrer til økonomisystem og ved eksport af varer til økonomisystem. Der skal opsættes forskellige standardindstillinger i opsætningen.
 • Ved import af prisfiler fra grossisternes standard format kan man nu valgfrit vælge konvertering af danske bogstaver. indstillingen gemmes for den enkelte grossist.
Version 7.60.0.89 - Frigivet den 20-01-2016
 • Vare uden moms kom ikke korrekt over til Stellar.
 • For kørende montører blev i varelisten fejlagtigt vist kostpriser i stedet for salgspriser.
 • Moms/ikke moms på ny kunde blev ikke altid overført korrekt til Stellar.
Version 7.60.0.88 - Frigivet den 15-01-2016
 • Ved opstart af program på ny PC detekteres nu første installation, og der spørges om det er på kontoret eller på mobil.
 • For lettere at kunne finde kundestamkortet når man inde fra en sag klikker på knappen "Vis kunden" så placeres kundenummeret i klippebordet. Kan så indsættes i søgefeltet på kundelisten.
 • Man kan nu i opsætningen angive, at selvom der er valgt "Ingen synkronisering hvis mobil" kan man bestemme om Dropbox samtidig skal lukkes eller ej.
 • Prisfil fra AO VVS kan nu indlæses under "Funktioner > Importere > Rabataftaler og prisfiler". Denne prisfil (og rabatfilen) følger ikke sædvanlig INSTPRIS standard (hentes som "Stellar" fil på AO's hjemmeside).
 • Servicerapport & faktura kan nu have brugeropsat logo i øverste højre del på udskrifterne. Dette erstatter de oplysninger der ellers skrives der.
Version 7.60.0.87 - Frigivet den 06-01-2016
 • Alle stamkartoteker der normalt vedligeholdes i Stellar (valutakoder, betalingsbetingelser, kundegrupper, varegrupper, prisgrupper og enheder) kan ved brug af andre økonomisystemer vedligeholdes her i MobilService.
 • Varer og kunder kan nu eksporteres fra MobilService til tilhørende økonomisystemer. Enten for afmærkede varer / kunder, for rettede varer / kunder siden sidste eksport eller for alle varer / kunder.
 • Der kan nu korrekt udskrives kreditnota fra systemet. Tidligere blev kreditnota korrekt ved eksport til økonomisystemet, men en sådan kunne ikke udskrives som kreditnota direkte i MobilService.
 • Faste varer der ligger på eftersynstypen med linienummer større end 80 vises altid nederst på sagen og dens faktura.
Version 7.60.0.86 - Frigivet den 12-12-2015
 • Konverteret til Clarion 10.
Version 7.60.0.85 - Frigivet den 26-11-2015
 • Avancemodeller: der kan opsættes avancerede avancemodeller til beregning af salgspriser ud fra kostpris eller listepris.
 • Import af prisfiler: prisfiler fra grossisterne (specielt EL og VVS) foretages nu med foruddefinerede formater for hovedgrossisterne (AO, Lemvig Muller og Solar).
 • Checkskema for EL-installatører er opdateret med mA og mS ved test af fejlstrømsafbryder.
 • Visning af sags-status på auto-oprettede ordrer i Stellar: Sidst i vedrørende feltet i Stellars ordrehovede indikerer '-' at sagen startet, '*' at sagen er afsluttet og '**' at sagen er sendt til fakturering fra MobilService.
Version 7.60.0.84 - Frigivet den 03-11-2015
 • Ved email af servicerapport blev rapporten også printet.
 • Der kan nu integreres med SummaSummarum Enterprise. Der dannes 3 CSV-filer ved eksport af ordrer: ordrer, kunder og varer. Disse kan importeres i SummaSummarum under "Filer > Importer".
 • En kunde kan nu tildeles en valutakode hvis der er valgt valutakode i opsætningen. Bruges KUN hvis regnskabet køres i valuta.
 • Vare uden moms: flueben i "ikke moms" blev ikke sat automatisk når varen blev plukket til jobbet.
Version 7.60.0.83 - Frigivet den 21-10-2015
 • Hvis administratoren loggede ind på en bil-PC så blev der ikke checket for ændrede stamkarttoteker eller ændret varekartotek og disse blev derfor ikke opdateret.
Version 7.60.0.82 - Frigivet den 15-10-2015
 • Under listen med jobs kan man nu se en liste over timer registreret i ugeskemaet sammen med en liste over varer registreret på jobbet.
 • Anvendes "Auto-opret ordrer" kan man i princippet komme til fejlagtigt at slette en ordre i Stellar inden man afslutter jobbet i MobilService. Der kommer nu en advarsel om dette og man kan så gendanne ordren i Stellar med samme ordrenummer inden man igen fakturerer i MobilService.
 • Totalbeløbene der vises nederst på et jobkort inkluderer nu beregning af udført arbejde ved indtastning af timer i ugeskema (MobilService Plus).
 • Opdateret SKS skema for elektriker.
 • Jobs kan nu valgfrit oprettes som aftaler i lokale Outlook. Vælges i opsætningen.
Version 7.60.0.81 - Frigivet den 03-10-2015
 • Ved overførsel af timer fra ugeskema til Stellar ordrer kan man i opsætningen angive, at der skal indsættes linier med ugenumre i ordren før hver uges timer.
 • Registreringer vha. ugeskema når der anvendes automatisk oprettelse af Stellar ordrer kræver nu ikke længere at Stellar ordren er oprettet.
Version 7.60.0.80 - Frigivet den 01-10-2015
 • Nu er synkroniseringsinterval fast 1 minut.
 • Forhindring af oprettelse af dobbeltordrer i Stellar ved brug af "aoto-ordre" funktionen.
Version 7.60.0.79 - Frigivet den 21-09-2015
 • På jobseddel listen fanebladet "5) Alle igangværende sager" udvælges nu sagerne på medarbejder-initialer og ikke på bil-nummer.
 • Ved start af synkroniseringsmodul kontrolleres nu om Dropbox kører og om der er mapper et drevbogstav. Hvis ikke fremkommer fejlmeddelelse.
 • Ved brug af "auto-mode": Sikring mod at afslutte et job der ikke har fået et Stella ordrenummer.
 • Installeres programmet på serveren (Site = M000) og der er valgt "Auto-mode" opsættes automatisk opstart af programmet i auto-mode ved genstart af server.
 • Hentning af gamle checkskemaer kunne i visse tilfælde fejle, så et forkert skema blev vist.
Version 7.60.0.78 - Frigivet den 17-09-2015
 • Fejl ved auto-oprettelse af ordrer: Moms på debitorer blev slettet og evt. rekvisitionnummer på jobbet blev ikke overført.
 • Klikker man på "Vis kunde" inde fra job-sedlen åbnes kunden nu ikke direkte. I stedet vises listen over kunder og herfra skal man så finde og åbne kunden. Dette for at undgå fejl på jobsedlen.
 • Knapper til start / stop af datasynkronisering indlagt på knaplinien. Vises normalt kun for mobile brugere.
 • Import af kunder fra Stellar kan nu foretages direkte. Laves normalt kun ved første opstart af systemet på en eksisterende Stellar installation.
 • Registrering af timer kan nu ske på et ugeskema. Herfra kan dannes Excel-fil med timerne opdelt på medarbejder, arter, fakturerbar/ej fakturerbar. Der kan dannes fil for een medarbejder eller for alle medarbejdere.
Version 7.56.0.77 - Frigivet den 05-08-2015
 • Variabel knaplinie erstattet af faste knapper.
Version 7.56.0.76 - Frigivet den 29-07-2015
 • Jobsedler overføres ikke automatisk til montøren på den bil hvor jobbet åbnes.
 • På kundekartotekets stamkort kan man nu ophæve en kundes tilknytning til en samlekonto ligesom man kan ophæve en samlekontor og underkonti's tilknytning hertil.
 • Der kan dannes en Excel-fil med alle åbne sager (Nye og Igang) til den montør (bil) man har valgt i listen over jobsedler.
 • En vare der ligges på et job kan nu angives som værende uden moms. Plukkes varen fra Stellars varekartotek kigges her om varen er uden moms.
Version 7.56.0.75 - Frigivet den 23-07-2015
 • I listen over sager på fanebladet "5) Alle igangværende sager" kan man nu vælge at se disse sager for enkelt medarbejder.
 • Anvender man "autoopret" af ordrer i Stellar, kan man rekvirere en statusrapport over de varer der ligger på denne ordre i Stellar. På den måde kan montøren kontrollere de varer der indkøbes fra grossist direkte til ordren, og som ikke indtastes ude i marken.
 • En sag og dens varer kan kopieres over i en ny sag. Sagen bliver overført som spjældopgave. Man kan vælge om det er til samme kunde eller til en ny valgt kunde. Sagen startes altid med det samme.
 • Valgfrit kan sager nu startes automatisk. Anvendes primært ved spjældopgaver.
 • Ordrer kan nu automatisk oprettes i Stellar. Ordrenummer vises derefter på jobbet og man kan bruge dette nummer til reference ved bestilling af varer ved grossist for direkte automatisk registrering på ordren i Stellar.
  MobilService skal herefter startes i "Auto-mode" på serveren. Se nærmere i hjælpefilen.
Version 7.54.0.74 - Frigivet den 07-03-2015
 • I listen over kunder kan man nu på alle faneblade vælge at vise eller ikke vise inaktive kunder.
Version 7,54.0.73 - Frigivet den 05-03-2015
 • Ved Stellar versionskonflikt kan man nu gemme modulets versionsnummer således der ikke mere spørges om dette. Kun hvis der derefter kommer en filfejl 47 i en anvendt fil stopper modulet og man SKAL downloade og opdatere til nyeste version. PS: På bilerne har det altid været muligt manuelt at rette det.
 • Opdateret til Stellar version 0754.
Version 7,54.0.72 - Frigivet den 05-03-2015
 • Checkskema for ALARM blev ikke kaldt korrekt ved udprint.
 • Checkskema: Bemærkningsfeltet er nu på 3 linier (250) tegn.
Version 7.50.0.71 - Frigivet den 30-09-2014
 • Ved dobbeltklik på en sag i kalenderen kunne der dukke et fejltidspunkt op på sagen (00:13).
Version 7.50.0.70 - Frigivet den 09-07-2014
 • Fil-manager: Reparation af TPS filer nu forbedret. Der dannes automatisk backup. Ved evt. fejl dannes og vises en fejllog.
 • Når man stod inde på en jobseddel kunne man tro at man kunne rette kundens faktureringsadresse. Det virkede (med vilje) ikke så nu er de felter gjort uvirksomme. Skal man rette kundens faktureringsadresse skal det ske inde på kundestamkortet, eller evt. ved at skifte kunde på et job.
 • VVS checkskema ændret. Kundenotat altid synligt nederst og når man kommer ind i det felt hopper markøren automatisk til slutning af den tekst der måtte være i feltet.
Version 7.50.0.69 - Frigivet den 07-06-2014
 • Konverteret til Clarion 9.1
Version 7.50.0.65 - Frigivet den 05-04-2014
 • Rabatbeløb blev ikke korrekt udregnet på en ordreline.
 • Rabat procent på kundestamkort i MobilService må IKKE flyttet over på kundekort i økonomisystem når sager bogføres. Kan medføre dobbelt rabat.
Version 7.50.0.64 - Frigivet den 21-02-2014
 • Beskrivelsesfeltet på jobsedlsen kan nu sendes til ordre/faktura i Stellar. Angives ovenover varelinierne fra jobsedlen. Skal vælges i opsætningen.
Version 7.50.0.63 - Frigivet den 19-02-2014
 • Ny funktion til eksport af jobsager til Excel - csv fil.
Version 7.50.0.62 - Frigivet den 12-02-2014
 • Reference i økonomisystem til et job ændret fra at henvise til job-opretter til nu job-udfører. Et eksempel - tidligere: M000-1234 (hvis jobbet oprettet på kontoret) til nu: M001-1234 (hvis det er udført på bil M001).
Version 7.50.0.61 - Frigivet den 05-02-2014
 • Ændres der noget i opsætningsbilledet (Hjælp > Setup) sendes dette nu atomatisk ud til bilerne. Man behøver altså her ikke selv vælge "Distribuere stamkartoteker".
 • Anvendes ikke projektstyring i Stellar kan systemet sættes til at autogenerere projektnumre på jobsedler. Disse påføres ordren ved afslutning og indkøb kan derved foretaget på et projektnummer. Giver bedre efterkalkulationsmulighed.
 • Administrator kan nu slette jobsedler så længe de ikke er afsluttet el. faktureret.
Version 7.50.0.60 - Frigivet den 22-01-2014
 • Gentagne aftaler fungerede ikke for mobile brugere.
 • Gentagne aftaler vises nu i kalenderen med en anden (lysere) nuance end den oprindelige aftale.
Version 7.50.0.59 - Frigivet den 18-01-2014
 • Diverse kosmetiske ændringer i kalendervisningerne, herunder tilpasning i vindues-størrelse så de passer til skærmopløsning 1024 x 768.
Version 7.50.0.58 - Frigivet den 17-01-2014
 • Kunder med apostrof i firmanavn fik kortvisning til at fejle.
 • Medarbejdernummer gemmes nu i feltet "telefax" i Stellars medarbejderkartotek.
 • Hjælpeteksterne færdige. Vises i de enkelte skærmbilleder med F1-knappen.
 • Fulde firmanavn og adresse samt telefonnummer angives nu i email med servicerapport og/el. faktura.
 • Der kan nu dannes FI-linie på faktura af kortarttyperne 71 og 75.
 • Der kan nu dannes nye eftersyn ved at afmærke flere kunder i kundelisten.
 • Integration med Stellar projektstyring nu fuldt implementeret: ved at vælge "Funktioner > Overfør til økonomisystem" kommer varer registreret på en sag over på projektets "Forbrugt" faneblad. Arter (timer) overføres til projekternes ugeskemaer. Herfra skal de godkendes på normal vis.
 • Ledeteksterne ved telefon, fax, email og www i hovedet på servicerapporter & fakturaer kan nu skræddersyes i opsætningen.
Version 7.50.0.57 - Frigivet den 05-01-2014
 • Hurtigvalg Crtl-V for varekartoteket ændret til Crtl-A da det konfliktede med windows generelle "Sæt ind" tast.
Version 7.50.0.55 - Frigivet den 29-12-2013
 • Leveringsadresselinie 2 kommer med ud på kalenderen.
Version 7.50.0.54 - Frigivet den 18-12-2013
 • Synkroniseringsinterval nu altid fast 2 minutter.
 • Ved mobil blev der ved nedlukning ikke synkroniseret hvis brugeren bad om dette.
 • Påbegyndt udarbejdelse af hjælpetekst til de enkelte skærmbilleder.
 • Det er nu muligt at angive 36 måneder som eftersynsinterval.
 • Søgning efter firmanavn og leveringsnavn kan nu ske samtidig på fanebladet "Navne" på kundekartoteket.
Version 7.50.0.53 - Frigivet den 14-12-2013
 • Hurtigtaster lagt på kartoteksmenuen: Ctrl-K = Kunder, Ctrl-J = Jobsedler, Ctrl-V = Varer, Ctrl-1 = Kalender 1 og Ctrl-9 = Kalender alle.
 • Hurtigtaster lagt på alle faneblade (Alt-1, Alt-2, Alt-3 mv.)
 • Opslag i Google efter positioner kan slås fra på mobil systemer. Gør det hurtigere at lukke et kundekort og en sag hvis man ikke har internetforbindelse.
 • Styring af start & stop af Dropbox forbedret. Udenfor kontoret starter Dropbox og dermed synkronisering ved start af programmet (eller når man vælger det fra funktionsmenuen). Tilsvarende stoppes dropbox ved lukning.
 • Valgfrit kan synkronisering udenfor kontoret sættes til manuelt. Anvendes hvis der er tvivlsom mobildækning. Man skal så på menuen "Funktioner" starte og stoppe synkronisering. Når man stopper går der op til 2 minutter inden man kan være sikker på, at alle ændringer er synkroniseret.
 • Opslag i Google for at finde positioner rettet efter tilføjelse af separat leveringsadressekartotek på sagerne.
Version 7.50.0.52 - Frigivet den 11-12-2013
 • Ny kalendervisning med een medarbejder: dagsvisning. Så er der nu dag, uge og måned.
 • Ved samlekonto blev et evt. specielt kontonummer i økonomisystem ikke anvendt ved fakkturering, men deriomod samlekontoens kundenummer.
Version 7.50.0.51 - Frigivet den 09-12-2013
 • Nu også muligt at ændre font, farve, liniehøjde etc. på uge- og månedkalender
 • Diverse rettelser: kunne ikke finde kontrolskema, ikke korrekt fokus når jobseddel blev åbnet.
Version 7.50.0.50 - Frigivet den 06-12-2013
 • Den nye kalender har nu også en oversigt med en uges og en måneds aftaler for een medarbejder.
 • Mapper altid Dropboxdrev ved opstart (hvis valgt Dropbox).
 • Opslagstabeller findes nu for de tre første brugerfelter nederst til højre på kundestamkortet.
 • Der kan nu håndteres personale i kalenderen (typer: ferie, kursus, sygdom og andet). Der skal laves en eftersynstype med kategori = P.
 • Ny kalender der håndterer mange flere medarbejdere.
 • Rettet link mellem jobseddel og kontrolskemaer.
 • Leveringsadressefelter kan nu redigeres på jobsedlen.
Version 7.50.0.49 - Frigivet den 29-11-2013
 • Forskellige felter blev ikke nulstillet når et stamkundekort blev kopieret.
 • Når der søgte efter vare fra jobsedlen kunne piletaster ikke anvendes uden der blev klikket med musen først.
 • Nyt felt "Lang beskrivelse" på jobsedler.
Version 7.50.0.48 - Frigivet den 25-11-2013
 • Udskrift af servicerapport og faktura kan nu sendes direkte til printer uden at vises på skærm.
 • Ved søgning efter vare hoppedes ikke ned på det der allerede stod på varelinien.
 • Ved nye linieindtastning på jobseddel blev linien ikke renset såfremt der var flere linier end der kunne vises i listen.
 • Fast kunderabat blev ikke beregnet ved nye linieindtastning på et job.
Version 7.50.0.46 - Frigivet den 18-11-2013
 • Import af varer.csv direkte til varekartoteket er nu muligt (anvendes af andre end Stellar-brugere).
 • Man kan nu danne en samlekontor og tilknytte et antal eksisterende konti hertil, ved at afmærke et antal kundekonti, stille markøren på samlekontoen og derefter vælge "Funktioner > Opret samlekonto".
Version 7.50.0.45 - Frigivet den 11-11-2013
 • Der findes nu flg. SKS-dokument typer: OLIEFYR, EL, ALARM OG INTET.
 • I opsætningen kan nu angives, at når et job afsluttes så skal montøren bekræfte at SKS-dokumentet er udfyldt.
 • Der kan angives en individuel pris for et abonnement eller et eftersyn på kundekortet.
 • SKS-dokument for alarmfirma tilføjet.
Version 7.50.0.44 - Frigivet den 07-11-2013
 • SKS-dokument for el-installatør tilføjet.
 • Eksport af kunder til flette-fil. Virker efter man har brugt SØG-knappen i kundekartoteket.
Version 7.50.0.43 - Frigivet den 01-11-2013
 • Integration til andre økonomisystemer: varer og kunder kan importeres (Funktioner > Import/export modul). Ved eksport af fakturaer dannes XML-fil til indlæsning i andet system.
 • Redigering af varer på en sag sker på direkte i varelinien. Der kan (som i Stellar) søges på varenummer, stregkode og søgefelt.
 • Der kan angives projektnummer og afdelingsnummer på en sag.
 • Ved udskrift af servicerapport, faktura og fakturakopi dannes en PDF-fil der vises. Om ønsket kan udskriften emailes til kundens faktura-email eller til kontaktpersonens email. NB: Opsætning af email parameterne foretages igennem SMS-funktionens opsætning.
 • Ved fornyelse af abonnementer afsluttes disse med det samme så de umiddelbart kan eksporteres til økonomisystem for fakturering. Ny dato for et abonnement er altid ultimo i måneden.
 • Eftersynstyper opdeles nu i "Abonnementer", "Eftersyn" eller "Tilkald". I kundetabellen kan vælges mellem disse typer, og ved massefornyelse vælges også mellem disse typer.
 • Der kan angives et alternativt kundenummer i regnskab. Dette nummer anvendes så ved eksport til økonomisystem.
 • På kundestamkortet kan nu angives at en kunde er en samlekonto. Derved kan der oprettes underkonti ved at kopiere denne kunde. Faktureringsdata hentes så fra samlekontokunden.
 • Anvender nu Dropbox til synkronisering.
Version 7.50.0.42 - Frigivet den 03-10-2013
 • På formularen for sager er der nu et faneblad hvor de vises alle tidligere sager på denne kunde samt bemærkningsfeltet fra kundestamkortet.
 • Vis kunder på kort funktionen kan nu også kaldes for en enkelt kunde.
Version 7.50.0.41 - Frigivet den 30-09-2013
 • SMS er nu muligt fra kundetabel, sagstabel og sagskortet. Kræve abonnement på SMS-gateway.
Version 7.50.0.40 - Frigivet den 28-09-2013
 • Kortvisning. Alle kunder kan vises på kort og eftersyn kan vises på kort. Forskellige ikoner indikerer forskellig status på eftersyn.
Version 7.50.0.39 - Frigivet den 27-08-2013
 • Eftersynsrapport: adresselinie 2 for leveringsadressen er nu med på udskriften.
Version 7.50.0.38 - Frigivet den 13-06-2013
 • Kompileret til Stellar 07.50
Version 7.30.0.38 - Frigivet den 03-06-2013
 • Rapport for næste eftersyn gik kun 180 dage bagud. Denne grænse fjernet.
Version 7.30.0.37 - Frigivet den 21-03-2013
 • Gemmer sag når der inde fra sagen klikkes [Vis kunde] og genheneter når retur fra kundekortet.
Version 7.30.0.36 - Frigivet den 06-03-2013
 • Rettet momsafrundingsfejl på servicerapporten.
Version 7.30.0.30 - Frigivet den 30-11-2012
 • Udskrift over aftaler til fornyelse kom ikke korrekt i postnummerorden.
Version 7.30.0.20 - Frigivet den 17-11-2012
 • Kalenderfejl. Under visse omstændigheder kunne der åbnes en forkert aftale fra kalenderen.
Version 7.30.0.15 - Frigivet den 17-10-2012
 • Fast rabatpct. på kundestamkort. Overføres til Stellar's kundekartotek ved fakturering.
 • Afrundingsfejl på moms.
Version 7.30.0.10 - Frigivet den 10-04-2012
 • Første release for modulet.