Version 7.66.0.1396 - Released on 11-01-2022
 • Programmet kan nu køre i såkaldt "MANUEL" mode hvor data til LSPBS leveres af andet økonomisystem end Mamut & Stellar. Se nærmere i manualen ..\MariSoft\Vejledninger\PBS_LS-installation_M.pdf side 4-5.
Version 7.62.0.1395 - Released on 22-09-2018
 • Ved brug af Mamut er der nu muligt at anvende OCR-linie format med kundenummer = 7 og fakturanummer = 7.
Version 7.62.0.1394 - Released on 06-05-2017
 • Den fulde tekst der meddeles fra WinSFTP modulet når der sendes og hentes data fra NETS gemmes nu i daglige filer i log-mappen for de sidste 30 dage. Anvendes til efterfølgende fejfinding ved kommunikationsproblemer.
 • Når man fra PBS-log vinduet vælger venstre knap: "Print loggen" dannes samtidig en CSV-fil over registreringer for ønskede datointerval. Den dannede fil finde ved klik på knappen "Vis logfiler".
 • Efter hentning/sending af data med SFTP til NETS vil programmet normalt automatisk kunne detektere korrekt login og evt. opståede fejl. Kun hvis programmet IKKE kan dette vil brugeren blive bedt om at gennemse meddelelsen fra SFTP-modulet.
 • Manualerne er blevet ført up-to-data. Bl.a. beskrivelse af fejlretning vha. logfilerne og meddelelser fra WinSFTP-modulet samt (for Mamut) beskrivelse af en evt. krævet opsætning af MS-Sql bruger for ekstern adgang til Mamut.
Version 7.62.0.1393 - Released on 03-05-2017
 • LeverandørService: Alle logfiler dannes nu i datamappen og arkiveres i "PBS_Log" under datamappen for at kunne håndtere flere regnskaber.
 • Fra log-vinduet kan man nu udpege og gennemse de modtagne filer fra NETS. For BS-Total indlægges disse som registreringer i loggen. For LeverandørService dannes en tekst-fil for hver kvitteringsfil fra PBS.
Version 7.62.0.1392 - Released on 29-04-2017
 • BS-Total: Ved hentning af kvitteringsfil blev indbetalinger fra FI-kort ikke registreret korrekt.
 • Bedre information om status for hente/sende data til PBS.
Version 7.62.0.1391 - Released on 26-04-2017
 • Firmanavn angives nu på baggrunden så man lettere håndterer flere regnskaber ved Mamut / LeverandørService.
 • Fanger den fejl ved Mamut / LeverandørService at man har angivet at kreditnotaer skal sendes men ikke har angivet en betalingsbetingelse for kreditnotaer.
Version 7.62.0.1390 - Released on 20-04-2017
 • Mulighed for at vælge et moderne Windows-10 lignende farvetema på Hjælp-menuen.
Version 7.62.0.1389 - Released on 25-10-2016
 • Kald af fil-browser fra filmanager vinduet.
Version 7.60.0.1388 - Released on 16-07-2016
 • Man kan nu manuelt fra logfilbilledet udpege og indlæse en PBS kvitteringsfil som man modtager efter at have afsendt opkrævninger. I denne vil man kunne se OCR-linien samt aftale-nr. som dannes af PBS og derved lettere manuelt afstemme bankkontoen.
Version 7.60.0.1387 - Released on 22-12-2015
 • LeverandørService til Mamut kan nu have flere betalingsbetingelser tilknyttet. Dette gælder dog kun for LS-OK.
Version 7.60.0.1386 - Released on 12-12-2015
 • Konverteret til Clarion 10.
Version 7.60.0.1385 - Released on 11-09-2015
 • Opdateret default stier hvor relevant til c:\progs\. Så kan alt installeres her (WinSCP, LSPBS/KPPBS, PBS-modulet).
Version 7.56.0.1385 - Released on 17-06-2015
 • Modulet kræver nu ikke Stellar Pro men kan også anvendes med Stellar Office.
Version 7.56.0.1384 - Released on 08-04-2015
 • LeverandørService: Såfremt indlæsning af indbetalinger fejler pga. fejl i registreret forfaldsdato kan man indlæse den såkaldte debug fil (DEBUG.CSV) og derfra registrere indbetalinger og danne en FI-fil. Samtidig er normale indlæsning rettet, så der ikke længere checkes på korrekt indbetalt beløb. Herved kan indlæses samlet betaling for flere opkrævninger samme dag.
Version 7.54.0.1383 - Released on 05-03-2015
 • Ved Stellar versionskonflikt kan man nu gemme modulets versionsnummer således der ikke mere spørges om dette. Kun hvis der derefter kommer en filfejl 47 i en anvendt fil stopper modulet, og man SKAL downloade og opdatere til nyeste version.
 • Opdateret til Stellar version 07.54.
Version 7.50.0.1382 - Released on 07-07-2014
 • LeverandørService: Alle indbetalinger registreres nu automatisk til DEBUG.CSV. Filen ligger i programmappen. Kan kontrolleres ved fejlfinding.
Version 7.50.0.1381 - Released on 18-06-2014
 • BetalingsService: Der kan nu indlæses fil med ændring i aftaler (tilmelding & framelding) modtaget fra NETS. I kommunikationsmodul & i tillægsmodulet skal opsættes filnavn med aftaler.
Version 7.50.0.1380 - Released on 07-06-2014
 • Konverteret til Clarion 9.1
Version 7.50.0.1379 - Released on 18-03-2014
 • Installationsmanualerne fået tilføjet afsnit om sikkerhedskopiering og omprocedure for flytning af systemet til ny PC eller server.
 • Ved afsendendelse af Leverandørservice opkrævninger fremkommer besked hvis fakturadatao er ældre end 1 md. Man skal så bekræfte hvis denne ønsker afsendt eller ej.
Version 7.50.0.1378 - Released on 13-11-2013
 • LeverandørService til Mamut: På listen over kunder ved denne kørsel virkede "Fjern denne kunde" ikke, idet kunden ikke blev sendt til PBS for afmelding, men blot blev afmeldt i Mamut.
 • Ved import af LeverandørService betalinger checkes forfaldsdato i loggen nu op til 5 dage før dato på den modtagne betaling. Dette for at fange evt. dato fejl i forbindelse med helligdage e.l.
Version 7.50.0.1377 - Released on 13-06-2013
 • Kompileret til Stellar 07.50
Version 7.30.0.1377 - Released on 07-03-2013
 • LeverandørService for Mamut: På fakturaoversigten for alle fakturaer kan en faktura nu tildeles betalingsbetingelsen LS-OK.
Version 7.30.0.1376 - Released on 17-02-2013
 • Bedre logning - både af WinSFTP beskeder (der nu ALTID logges) samt af alle filer genereret af systemet. Debug filerne hedder:
  WinSFTP.log og Debug.csv og ligger i programmappen.
  Nye filer dannes hver dag og gamle arkiveres i PBS_Log mappen (31 styk).
Version 7.30.0.1375 - Released on 07-02-2013
 • Rapport: "Vis tilmeldte" viste alle kunder og ikke kun dem der var tilmeldt PBS.
Version 7.30.0.1374 - Released on 19-01-2013
 • Rette forfaldsberegning for BetalingsService med fakturadato og forfaldsdato i januar måned.
Version 7.30.0.1370 - Released on 30-06-2012
 • 7.26.1240 - Debugge muligheder
 • 7.26.1212 - Dan PDF-fil af tilmeldingsskema
 • 7.24.933 - BS-Total for Stellar: vis antal
 • 7.24.933 - Gennemse PBS-kvitteringer
 • 7.24.826 - Lev.Service nu automatisk
 • 7.24.826 - Lev.Service nu med SFTP
 • 7.24.804 - Ny SFTP-program implementeret
 • 7.24.754 - SFTP beskrevet i manualerne
 • 7.24.739 - Browser-løsning ændret
 • 7.24.728 - Mamut: MS-Sql connection ændret
 • 7.24.503 - BS-Total / Stellar nu klar med SFTP
 • 7.24.503 - BS-Total / Mamut nu klar med SFTP
 • 7.24.385 - Kan kalde fjernsupport
 • 7.24.382 - LeverandørService: Logning ændret
 • 7.24.351 - Første udgave der understøtter MBS
 • 7.24.238 - Diverse
 • 7.24.211 - Opdateret til Stellar 07.24
 • 7.22.226 - Fanger skubbede LS indbetalinger
 • 7.22.190 - BS-total håndtere delsystemer""
 • 7.22.187 - Afmelding af debitor hos PBS
 • 7.22.182 - Nulstilning af faktura
 • 7.22.173 - Opdateret til Stellar v. 07.22
 • 7.20.169 - Opdateret til Stellar 7.20
 • 7.18.167 - Opdateret til Stellar 7.18
 • 7.16.163 - Dannede FI-indbetalinger arkiveres dato/tid mærket
 • 7.16.158 - LSPBS: opdatering af kunder fejlede
 • 7.16.127 - Rykket forfaldsdato v. rykning
 • 7.16.110 - QuickMenuen virker nu korrekt
 • 7.16.100 - BS-Total: PBS-filer arkiveres efter import
 • 7.16.98 - BS-indbetalinger der gentages håndteres nu korrekt
 • 7.16.90 - Diverse BS-Total
 • 7.16.77 - FI-bankfil rettet
 • 7.16.68 - Opdaterede manualer
 • 7.16.67 - Første udgave
 • 7.16.34 - Dannede FI-indbetalinger arkiveres dato/tid mærket
 • 7.16.3 - Opdateret til Stellar 7.16
 • 7.14.1 - Diverse
 • 7.0.220 - Print log f. een kunde fra debitortabellen
 • 7.0.216 - Advarsel ved tidsudløb ændret
 • 7.0.214 - Diverse
 • 7.0.211 - Logning af kreditnota
 • 7.0.201 - Advisering om logout fra PBS-hjemmesiden
 • 7.0.195 - Tidligere programændringer ses under LeverandørService-6
 • 7.0.6 - Vis fakturadata inden transmission
 • 7.0.4 - Import af PASSIVE kunder forbedret
 • 7.0.3 - Logprint & kreditnotalogning
 • 7.0.1 - Opdateret til 07.10
 • 6.0.247 - Træk på 0,00 kr sendes ikke til PBS
 • 6.0.245 - Muligt at vælge PDF-print driver fra previeweren
 • 6.0.237 - Nyt menusystem
 • 6.0.231 - Vis fakturadata inden transmission
 • 6.0.220 - Import af PASSIVE kunder forbedret
 • 6.0.219 - Logprint & kreditnotalogning
 • 6.0.204 - Print log f. een kunde fra debitortabellen
 • 6.0.203 - Advarsel ved tidsudløb ændret
 • 6.0.202 - Kreditnota ikke ud på log.
 • 6.0.194 - Diverse
 • 6.0.191 - Logning af kreditnota
 • 6.0.182 - Advisering om logout fra PBS-hjemmesiden
 • 6.0.177 - Forfald tager nu hensyn til skæve helligdage
 • 6.0.176 - Tilmeldingsformular rettet.
 • 6.0.137 - Tilbud om visning af liste over opkrævninger inden sending
 • 6.0.135 - Bedre meddelelse ved sending af data
 • 6.0.126 - Kommunikationsmodulet ændret
 • 6.0.126 - Ændrede info fra PBS opdaterer ikke automatisk
 • 6.0.123 - Diverse
 • 6.0.121 - Bedre styr på kundeopdatering.
 • 6.0.121 - Bedre sikring af kundeopdatering
 • 6.0.121 - Opdatering af debitorer sikret
 • 6.0.116 - Ombygget til sammenkobling m. DDB-data's program
 • 6.0.20 - Fejl ved indlæsning af inbetalinger
 • 3.56.215 - Arkivering af kvitteringer & transmissioner
 • 3.56.213 - Vis kvitteringer fra programmet
 • 3.56.211 - Diverse
 • 3.56.172 - Oprettelse af firma i PBS-program fejlede
 • 3.56.127 - Log-fil tilføjet
 • 3.56.27 - Første release
 • 3.56.27 - Første release