Til Visma Stellar serien kan man få support fra Visma AS på følgende måder:

Serviceaftale
Som navnet siger, er dette basis i en Stellar løsning, som sikrer dig at du kontinuerligt kan opdatere programmet til seneste version. Opdateringerne indeholder typisk små rettelser og justeringer til Stellar, så din løsning er optimeret til nuværende og kommende teknologiske krav. Derudover kommer der løbende tilføjelser til funktionalitet. Når der sker lovgivningsmæssige ændringer f.eks. omkring hvad der skal stå på en faktura, bliver disse ændringer også taget med.

Udover selve programopdateringerne, giver en Serviceaftale dig adgang til en online StellarService portal indefra Stellar, hvor du udover spørgsmål-svar også kan hente inspiration til, hvordan du kan udnytte Stellar endnu bedre.

Og du får du fri, telefonisk adgang til vores support helpdesk team, som hjælper til ved spørgsmål til basisfunktionalitet i Stellar. Servicen er tilgængelig i vores telefoniske åbningstider.

Vær opmærksom på, at vores support helpdesk medarbejdere ikke hjælper dig med deciderede konsulentopgaver, dvs. opsætning af Stellar, tillægsmoduler eller layouts. Derudover omfatter support helpdesk heller ikke uddannelse i brugen af Stellar. Her henviser vi til vores konsulent team og uddannelsestilbud eller til den lokale forhandler.

Konsulentbistand
Har du spørgsmål til lidt f.eks. en bestemt arbejdsgang, kan du - mod betaling - trække på vores systemkonsulenter, som gerne kommer ud til dig og hjælper dig med at få optimeret dine forretningsgange, så du opnår de maksimale gevinster ved brugen af Visma Stellar Business Software.

Du bestemmer selv, om vores konsulenter skal hjælpe dig ude i din virksomhed, eller om hjælpen skal foregå online.
Vi kan nemlig også logge på din terminal, så I i fællesskab kan få løst et problem, uden nødvendigvis at sidde ved siden af hinanden.


MariSoft   |  Rønne Allé 109, 7451 Sunds  |  Tlf.: 9714 2171  |  Kontakt-mail