Kunde-Portal giver mulighed for at servicere kunderne med følgende selvbetjenings-faciliteter:

  • Se lagerstatus
  • Se varepriser iht. den rabataftale kunden har
  • Udskrive Excel-prisliste iht. den rabataftale kunden har
  • Downloade marketingmateriale & teknisk dokumentation på den enkelte vare
  • Se tidligere ordrer & fakturaer
  • Udskrive kopi-fakturaer & ordrebekræftelser
  • Udskrive en statistik over varekøb
  • Genbestille ordrer samt indlægge nye ordre

Udover at give kunderne nem adgang til ovn. information giver systemet en stor besparelse hos firmaet, idet kunderne langt hen af vejen betjener sig selv.

Systemet installeres på firmaet server og har derved direkte adgang til Visma Stellar Office databasen. Alt er derfor 100% opdateret hele tiden.

Der stilles ikke ret store krav til serveren der skal håndtere dette. I princippet kan det køre på en standard Windows PC maskine med f.eks. 4 GB RAM.

 

Sælgermodul.

En variant af kundeportalen er det såkaldte "Sælgermodul".

Dette system giver muliged for at kørende sælgere samt sælgere med hjemmearbejdspladser kan indlægge salgsordrer i firmaets Visma Stellar Økonomisystem.

Systemet giver sælgeren de samme muligheder som angivet for kunde-portalen ovenfor, når han har logget ind og valgt hvilken kunde han vil arbejde med.

Selve salgsarbejdet styres fra Stellars CRM modul således at notater på kunderne samt besøgsnotaterne fra de kørende sælgere kan ses på kontoret og i marken, hvor sælgerne løbende kan opdatere besøgsnotaterne.


MariSoft   |  Rønne Allé 109, 7451 Sunds  |  Tlf.: 9714 2171  |  Kontakt-mail